Wiedza

  1. Strona główna
  2. Wiedza

Znaczenie wentylacji

Do niedawna jedyną rolą wentylacji było zapewnianie użytkownikom pomieszczeń dopływu świeżego powietrza w niezbędnej ilości. Od czasu wprowadzenia ustawy z 24 marca 1982 ...

Kratki wentylacyjne

Wentylacja umożliwia odprowadzanie na zewnątrz zużytego powietrza i zapobiega gromadzeniu się wilgoci wewnątrz budynku, która w dłuższej perspektywie mogłaby prowadzić do ...