Wiedza

  1. Strona główna
  2. Wiedza

Znaczenie wentylacji

The only role of ventilation used to be to provide the occupants of a dwelling with the fresh air that they needed. Then, with the decree of the 24th of March 1982 in France, venti ...

Kratki wentylacyjne

Wentylacja umożliwia odprowadzanie na zewnątrz zużytego powietrza i zapobiega gromadzeniu się wilgoci wewnątrz budynku, która w dłuższej perspektywie mogłaby prowadzić do ...