1. Strona główna
  2. Wentylacja
  3. Tryb aktywacji przy każdym rodzaju zanieczyszczenia

Innowacyjna technologia: inteligentne czujniki

 

Komponenty wentylacyjne Aereco obejmują inteligentne czujniki, które zarządzają przepływem powietrza w zależności od potrzeb i stopnia zanieczyszczenia wewnętrznego. W produktach proponowane są różne czujniki, w zależności od przeznaczenia pomieszczenia i dominującego zanieczyszczenia.

Główne tryby regulacji w systemach Aereco:

HIGROsterowany przepływ powietrza

Zasada działania: przepływ powietrza jest kontrolowany przez wilgotność względną w powietrza w pomieszczeniu.

 

Praca czujnika urządzeń HIGROsterowanych,czujnik, wykorzystuje właściwości taśmy z poliamidu do wydłużania i skracania się wraz ze wzrostem i spadkiem wilgotności względnej powietrza . Ta właściwość wykorzystywana jest do regulacji stopnia otwarcia przepustnic nawiewników i kratek czyli uzależnienia strumienia przepływającego powietrza od poziomu wilgotności względnej. . Im wyższa wilgotność w pomieszczeniu, tym szerzej są otwierają przepustnice. Czujnik jest odizolowany od napływającego powietrza; mierzy jedynie wilgotność powietrza wewnętrznego. Ponadto, dzięki korekcie termicznej, na otwarcie przepustnic nie mają wpływu zewnętrzne warunki klimatyczne. Higrosterowana technologia Aereco jest stosowana do nawiewników i kratek wentylacyjnych znajdujących się w pomieszczeniach, w których wilgotność powietrza odzwierciedla poziom zanieczyszczenia pomieszczeń (w salonie, sypialniach, łazienkach).

Przepływ powietrza uruchamiany przez czujnik obecności

Zasada działania: automatycznie zwiększa przepływ powietrza, gdy wykryta zostanie obecność w pomieszczeniu.

 

Obecność człowieka w pomieszczeniu automatycznie wykryta przez czujnik , skutkuje maksymalnym otwarciem kratki. Ten proces jest stosowany w pomieszczeniach, w których poziom wilgotności względnej nie jest wystarczający jako wskaźnik wysokiego poziomu zanieczyszczenia. Technologia ta umożliwia oszczędzanie energii grzewczej w okresie nieużytkowania pomieszczenia . Moduł wykrywania obecności zawiera czujnik piroelektryczny, który wykrywa promieniowanie podczerwone zogniskowane przez soczewkę Fresnela, o zasięgu 4 metrów i kącie detekcji 100 °. Technologia wykrywania obecności jest stosowana w kratkach wyciągowych wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach, w których wilgotność względna nie jest najlepszym wskaźnikiem poziomu zanieczyszczenia (toalety, biura itp.).

Przepływ powietrza uruchamiany ręcznie lub za pomocą pilota

Zasada działania: mieszkaniec może zwiększyć natężenie usuwanego powietrza gdy poziom zanieczyszczenia jest wysoki.

 

Gdy wilgotność względna nie może być używana jako wskaźnik wysokiego poziomu zanieczyszczenia (w kuchni, toalecie, czy w innych pomieszczeniach z których się w danym momencie korzysta) użytkowanik może ręcznie uruchomić maksymalny przepływ powietrza kratki wyciągowej, aby szybko odprowadzić zużyte powietrze, nieprzyjemne zapachy i nadmiar wilgoci. Ten tryb pracy można uruchomić za pomocą przycisku impulsowego (‘włącznik-wyłącznik’), pociągając za przewód lub za pomocą pilota. Ta funkcja może uzupełniać tryb higros kratki.

Przepływ powietrza uruchamiany przez czujnik CO2 lub LZO

Zasada działania: automatyczna kontrola przepływu powietrza zgodnie z poziomem CO2 lub LZO.

 

Oba czujniki działają w ten sam sposób: podczas montażu ustawia się próg stężenia, po przekroczeniu którego kratki zwiększają otwarcie. Gdy poziom CO2 (lub LZO, w zależności od wersji kratki) znajduje się poniżej ustawionego progu, przepływ powietrza utrzymywany jest na poziomie wyjściowym (minimum). W momencie wzrostu stężenia zanieczyszczeń powyżej tego progu, kratka otwiera się na maksymalny przepływ powietrza do czasu, gdy poprawy jakości powietrza.