1. Strona główna
  2. Wentylacja
  3. Systemy wentylacji
  4. EXIT.GP system wentylacji garaży podziemnych

SYSTEM EXIT.GP AERECO – SYSTEM WENTYLACJI GARAŻY

 

System wentylacji garaży EXIT.GP został zaprojektowany w  celu zapewnienia odpowiednich warunków powietrza w garażach wielostanowiskowych. Jego działanie na zapewnić właściwą jakość  powietrza w czasie normalnego użytkowania garażu, jak w również w sytuacji awaryjnej w czasie pożaru.

 

ZASADA DZIAŁANIA

System wentylacji indukcyjnej oparty jest na pracy układu wentylatorów podstropowych oraz wentylatorów głównych wyciągowych i nawiewnych. W trybie normlanej pracy wentylatory indukcyjne wykorzystuje się do transportu powietrza od punktów nawiewnych do punktów wyciągowych, co powoduje jednoczesne rozcieńczanie i ułatwia usuwanie zanieczyszczonego powietrza poza budynek. W trybie pracy pożarowej system EXIT.GP ma zapobiec rozprzestrzenianiu się dymu i skierować go do najbliższych punktów wyciągowych zapewniając bezpieczną ewakuację, ochronę konstrukcji budynku oraz warunki umożliwiające prowadzenie  akcji gaśniczej. Efektem działania systemu wentylacji indukcyjnej jest sprawniejsze zlokalizowanie miejsca i źródła pożaru, co przyczynia się do szybszego ugaszenia ognia.

 

TRYB PRACY BYTOWEJ

Wentylacja bytowa oparta na indukcyjnej nawiewno-wywiewnej instalacji mechanicznej sterowana jest w dwóch progów określanych przez detektory CO i LPG rozmieszczone w garażu. Dodatkowo wentylacja jest sterowana zegarem w trybie godzinowym i tygodniowym. Nastawy czasowe mogą być dostosowane do indywidualnych wymagań administracji obiektu.

 

TRYB PRACY POŻAROWEJ

W czasie wymaganym na bezpieczną ewakuację ludzi z garażu system ma za zadanie utrzymać temperaturę, moc promieniowania i widoczność na drogach ewakuacyjnych na poziomie umożliwiającym bezpieczne opuszczenie garażu. Po zakończeniu ewakuacji głównym zadaniem systemu wentylacji jest ochrona konstrukcji budynku oraz wspomaganie pracy ekip ratowniczych. Jest to realizowane za sprawą obniżenia temperatury w strefie podstropowej. Osiąga się to poprzez mieszanie powietrza zewnętrznego z gazami pożarowymi oraz odprowadzanie dymu i gazów pożarowych z intensywnością umożliwiającą utrzymanie stałego poziomu temperatury. 

 

ZAKRES OFERTY AERECO

 

WSPARCIE PROJEKTOWE

Pomoc w tworzeniu koncepcji wentylacji bytowej i pożarowej garażu. Optymalne rozmieszczenie punktów wyciągowych, nawiewnych i kompensacyjnych. Rozmieszczenie wentylatorów indukcyjnych. Dobór parametrów technicznych wentylatorów. Pomoc przy tworzeniu opisów projektowych.

 

ANALIZA CFD

Jest realizowana w celu optymalizacji i potwierdzenia poprawności projektu wentylacji. Symulacja CFD obejmuje okres od powstania pożaru do osiągnięcia maksymalnego poziomu mocy mającego miejsce w momencie pożaru trzech samochodów (zgodnie z wytycznymi ITB). Wyniki symulacji są opracowane w formie raportu zawierającego analizę słowną oraz wizualizację graficzną.

 

WENTYLATORY

Oferowane wentylatory główne są przystosowane do pracy w temperaturze: 400 °C przez 2 h, 300 °C przez 1 h, 300 °C przez 2 h oraz 200 °C przez 2 h. Zgodność odporności ogniowej wentylatorów z normą jest potwierdzona znakiem CE. Wentylatory są dostarczane wraz wymaganym osprzętem montażowym.

 

DETEKCJA CO/LPG.

AERECO pomaga w opracowaniu projektu rozmieszczenia i okablowania czujników CO i LPG oraz  tablic ostrzegawczych. Dostarczane przez AERECO czujniki oraz tablice współpracują z automatyką sterującą ACC.GP.

 

AUTOMTYKA ZASILAJĄCO-STERUJĄC

Automatyka ACC.GP reguluje tryby pracy „bytowy” i „pożarowy”, wentylatorów i klap w oparciu o sygnały z czujników CO i LPG oraz systemu sygnalizacji pożaru. Automatyka ACC.GP jest tworzona indywidualnie pod dany system wentylacji w oparciu o sprawdzone i certyfikowane podzespoły. ACC.GPF posiadają wymagane w Polsce dokumenty dopuszczające.

 

KLAPY PPOŻ.

AERECO dostarcza zarówno klapy odcinające do wentylacji bytowej, jak również klapy do wentylacji pożarowej. Wszystkie oferowane klapy posiadają wymagane dokumenty dopuszczające. Zgodność z normą europejską jest potwierdzona znakiem CE. Więcej informacji o klapach ppoż. można znaleźć w katalogu AERECO „KLAPY PRZECIWPOŻAROWE”.

 

MONTAŻ SYSTEMU

Firma AERECO oferuje usługę montażu wentylatorów i automatyki sterującej. W ofercie montażu uwzględnione jest wykonanie instalacji elektrycznej pomiędzy automatyką sterującą a wentylatorami i czujnikami.

 

URUCHOMIENIE INSTALACJI

Firma AERECO oferuje darmowy rozruch systemu EXIT.GP. W ramach rozruchu następuje sprawdzenie poprawności działania systemu detekcji pożaru, automatyki sterującej oraz testy systemu wentylacji.

 

TESTY DYMOWE

AERECO przeprowadza próbne testy dymowe z wykorzystaniem gorącego dymu. Asystuje przy odbiorach przez PSP.

 

 

Pobierz katalog systemu EXIT.GP

 

Pobierz akcesoria dla systemu EXIT.GP

Produkty powiązane