Zaprojektowane do współpracy z systemem automatyki AERECO ACC.GP

Dokładność pomiarowa +/- 20%

Czujnik półprzewodnikowy

Zakres pomiarowy 5-25% DGW

Zasilanie 230 V, pobór mocy 1 W

Opis
Dane techniczne
Rysunek
Galeria
Dokumenty

 

OPIS

Nowoczesna głowica pomiarowa przeznaczona do wykrywania obecności propanu-butanu (LPG) w powietrzu w garażach zamkniętych, przeznaczona do współpracy z mikroprocesorowym detektorem tlenku węgla C.GP.1. Detektor wyposażony jest w czujnik umożliwiający wykrywanie obecności propanu-butanu w powietrzu. Głowica współpracuje z systemem mikroprocesorowym, dzięki czemu cały układ wykazuje wysoką odporność na czynniki środowiskowe takie jak: temperatura, wilgotność lub inne gazy mogące zakłócić pracę układu. Detektor wyposażony jest w przewód połączeniowy, który należy połączyć z detektorem C.GP.1.

Detektory są kalibrowane na etapie produkcji zgodnie z obwiązującymi przepisami.

ZASADA DZIAŁANIA

Obecność propanu-butanu wykrywana jest za pomocą głowicy wyposażonej w półprzewodnikowy czujnik umożliwiający detekcję przekroczenia dolnej granicy wybuchowości.

Prawidłowa praca głowicy C.GP.2 jest możliwa tylko w połączeniu z detektorem C.GP.1. W przypadku wykrycia zbyt dużego stężenia gazów spalinowych, głowica wysyła sygnał do detektora C.GP.1, który należy połączyć z automatyką ACC.GP firmy AERECO.

DTR C.GP.2

Katalog systemu EXIT.GP AERECO

Kompatybilne systemy wentylacji: