1. Strona główna
  2. Wentylacja
  3. Wentylacja HIGROsterowana

W 1984 Aereco stworzyło systemy wentylacji HIGROsterowanej , które automatycznie, bez dodatkowego zasilania, dostosowują przepływ powietrza w zależności od wilgotności w pomieszczeniu . System ten jest nadal uważany za główny przełom technologiczny w obszarze wentylacji sterowanej zapotrzebowaniem.

Działanie wentylacji HIGROsterowanej

HIGROsterowane systemy wentylacyjne Aereco opierają się głównie na regulacji przepływu powietrza – na poziomie nawiewników i kratek, za pomocą pomysłowego mechanicznego czujnika, który reguluje pracę przepustnic (oczywiście bez dodatkowego zasilania ).

Dokładny i niezawodny automatyczny czujnik

Jako detektor i sterownik naszych HIGROsterowanych produktów, czujnik V8 wykorzystuje dobrze znane zjawisko fizyczne: właściwości niektórych tkanin do wydłużania się, gdy rośnie wilgotność w powietrzu i skracania się, gdy poziom wilgotności jest niższy.
W wyniku tego, 8 lub 16 poliamidowych pasków czujnika aktywuje jedną lub dwie przepustnice, regulując w ten sposób intensywność przepływu powietrza zgodnie z poziomem wilgotności względnej otoczenia. Im wyższy poziom wilgotności w budynku, tym większe otwarcie przepustnicy . W nawiewnikach czujnik jest odizolowany od napływającego powietrza; reaguje na wilgotność powietrza w pomieszczeniu.

Co ważne, dzięki odpowiedniemu wskaźnikowi temperatury czujnika otwarcie przepustnicy w nawiewniku odbywa się niezależnie od zmieniających się warunków zewnętrznych, nawet gdy wilgotność bezwzględna jest niewielka, co jest charakterystyczne w zimie.

Para wodna , istotny wskaźnik zanieczyszczenia budynku mieszkalnego

Para wodna jest szczególnie istotnym wskaźnikiem zapotrzebowania na wentylację w mieszkaniu. Niezależnie od tego, czy jest to związane z czynnościami takimi jak gotowanie, branie prysznica lub pranie/suszenie ubrań itp., czy procesami metabolicznymi, np. z oddychaniem i poceniem się, para wodna jest wytwarzana w różnych odstępach czasu, w różnych miejscach i w zmiennych ilościach. W stosunkowo hermetycznym domu bez odpowiednio zaprojektowanego systemu wentylacji HIGROsterowanej para skrapla się na zimniejszych powierzchniach, ścianach i oknach, sprzyjając rozwojowi pleśni. Może to nie tylko powodować uszkodzenia konstrukcji, ale również stanowi zagrożenie dla zdrowia układu oddechowego osób przebywających w budynku *.

Regulując przepływ powietrza w odniesieniu do wilgotności względnej, wentylacja higrosterowana zapewnia skuteczne i spójne rozwiązanie na problemy ze skraplaniem.

Bardziej ogólnie, CO2 (wytwarzany przez metabolizm) i zapachy kuchenne. W konsekwencji wentylacja higrosterowana zapewnia stałe i proporcjonalne dostosowanie przepływu powietrza do poziomu zanieczyszczenia, aby lepiej je usunąć.

*Jako ciecz lub para, woda jest główną przyczyną wypadków w budynkach. Do prawidłowego funkcjonowania układu oddechowego wilgotność względna powinna wynosić od 40% do 60%, nadmierna wilgoć ma niekorzystny wpływ zarówno na budynek, jak i na jego mieszkańców.

System HIGRO A i B, jaka jest różnica?

System wentylacji mechanicznej higrosterowanej (MEV) występuje w dwóch odmianach , znanych jako A i B.

System MEV A składa się z nawiewników ciśnieniowych zlokalizowanych w pomieszczeniach mieszkalnych i kratek wyciągowych umieszczonych w pomieszczeniach pomocniczych.

Natomiast system MEV B składa się z higrosterowanych nawiewników i kratek.

Należy zauważyć, że w każdym z systemów kratki wyciągowe mogą być wyposażone w tryby przepływu maksymalnego, uruchamiany ręcznie lub przez czujnik ruchu.

Dzięki wyposażeniu w inteligentne nawiewniki , system HIGROsterowany MEV B jest bardziej wydajny energetycznie, niż system HIGROsterowany MEV A.