1. Strona główna
  2. Wentylacja
  3. Systemy wentylacji
  4. AXIS.ZZ system różnicowania ciśnienia

SYSTEM WENTYLACJI AERECO – AXIS.ZZ

AXIS.ZZ  jest przeznaczony do stosowania we wszystkich kategoriach budynków wielokondygnacyjnych jako system zabezpieczania dróg ewakuacyjnych przed zadymieniem. Może być wykorzystywany do ochrony dróg ewakuacyjnych obejmujących klatki schodowe, przedsionki, korytarze ewakuacyjne, szyby windowe oraz wszystkie inne pomieszczenia, w których powinno się zapewnić wysoki stopień bezpieczeństwa na wypadek pożaru.

Ochrona następuje poprzez wytworzenie nadciśnienia w pomieszczeniu lub przepływu w otwartych drzwiach, uniemożlwiających zadymienie strefy chronionej i zapewniających bezpieczną ewakuację ludzi w czasie pożaru.

Zabezpieczenie przedostawania się dymu do strefy chronionej zapewnia również odpowiednie warunki do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej. System AXIS.ZZ  umożliwia także usuwanie dymu po pożarze.

Wysoka skuteczność i niezawodność  systemu  została potwierdzona w czasie badań w Instytucie Techniki Budowlanej. System AXIS.ZZ uzyskał Krajową Ocenę Techniczna oraz Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych jako zestaw wyrobów do  różnicowania ciśnienia w systemach kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ciepła.

 

ZASADA DZIAŁANIA

Wykrycie pożaru powoduje automatyczne uruchomienie wentylatora nawiewnego, który tłoczy powietrze do przestrzenie chronionej, wytwarzając odpowiednie nadciśnienie. Utrzymanie nadciśnienia (w zakresie 20-80 Pa) sprawia, że dym nie przedostaje się do strefy chronionej przez nieszczelności drzwi i okien.  Gdy w trakcie ewakuacji zostaną otwarte drzwi, system automatycznie dostosuje swą wydajność tak, aby zapewnić odpowiednią, tj. uniemożlwiającą przepły dymu do klatki schodowej lub przedsionka, prędkość w otwartych drzwiach.

  System AXIS.ZZ realizuje zatem dwa tryby pracy:

  • kryterium różnicy ciśnienia, tj. ochrona pomieszczeń nadciśnieniem w przypadku zamkniętych drzwi ewakuacyjnych
  • kryterium prędkości powietrza – zapewnienie odpowiedniej prędkości powietrza w otwartych drzwiach, zapobiegającej przedostaniu się dymu do pomieszczenia.

Za zapewnienie odpowiednich trybów pracy odpowiadają czujniki, które reagują na każdą zmianę ciśnienia w przestrzeniach chronionych, przekazując sygnał do centrali sterującej. Dzięki innowacyjnemu algorytmowi obliczeniowemu zmiany parametrów pracy następują płynnie i szybko.

 

DOBÓR SYSTEMU

Dobór systemu  AXIS.ZZ możliwy jest zarówno wg. normy PN-EN 12101-6:2007, jak i według instrukcji Instytutu Techniki Budowlanej nr 378/2002. Można także wykorzystać inne dostępne wytyczne projektowe albo zwrócić się do naszego działu technicznego po wsparcie w doborze systemu AXIS.ZZ.

 

 

 
Pobierz katalog systemu AXIS.ZZ

 

Pobierz DTR dla systemu AXIS.ZZ

EGP.ASL

Wentylator napowietrzający

Praca w trybie nawiewu lub wyciągu.
Wysokosprawny silnik.

ACC.GPF

Centrala sterująca

 

Odpowiedzialna za poprawność pracy wszystkich elementów systemu AXIS.ZZ

C.PC

Przetworniki różnicy ciśnienia

 

C.PP

Punkt pomiaru ciśnienia

 

C.CD

Optyczna czujka dymu

 

PWP

Przepustnica wielopłaszczyznowa

 

Produkty powiązane