1. Strona główna
  2. Wentylacja

Doskonała wentylacja zapewniająca optymalną jakość powietrza

 

Powszechnie wiadomo, że decydującym czynnikiem wpływającym na komfort w domu, czy w biurze jest jakość powietrza. Ponadto, ze względu na nowoczesne przepisy budowlane obniżenie kosztów energii stało się priorytetem, dlatego inteligentny system wentylacji dostosowany do indywidualnych potrzeb mieszkań i biur jest niezbędny.

Jakość powietrza wewnątrz budynków

Pierwszym celem systemu wentylacyjnego jest zapewnienie dobrej jakości powietrza wewnątrz budynków poprzez wymianę zużytego powietrza na świeże z zewnątrz. Podczas gdy zanieczyszczenie wewnątrz budynków – wynikające z przemiany materii ludzi, codziennych czynności domowych jak i z materiałów budowlanych oraz mebli – składa się z wielu rodzajów zanieczyszczeń, wilgotność odgrywa znaczącą i specyficzną rolę w kontekście mieszkaniowym. Dobry system wentylacji jest lepszym sposobem na usunięcie tego zanieczyszczenia.

Wentylacja w celu dostosowania się do nowych wymagań energetycznych dotyczących prawidłowego funkcjonowania budynków mieszkalnych

Ze względu na nowe wymagania energetyczne i akustyczne dla budynków mieszkalnych, nowe i odnowione budynki przypominają powłokę ze wzmocnioną izolacją i uszczelnieniem, podczas gdy starsze budynki są z reguły ‘przewentylowane’ z powodu nieszczelnych okien i ścian zewnętrznych.
W odnowionych budynkach i tych świeżo powstałych, w których nie ma wentylacji lub jest niewystarczająca, świeże powietrze nie może dostać się do środka, co powoduje problemy możliwe do przewidzenia: jakość powietrza jest niższa, a nadmiar pary skrapla się w najzimniejszych częściach budynków mieszkalnych. Dlatego należy stworzyć otwory dzięki którym świeże powietrze mogłoby krążyć w budynku. W tym celu należy zrekonstruować obwód wentylacyjny. Świeże powietrze jest doprowadzane do najmniej zanieczyszczonych pomieszczeń, a zanieczyszczone powietrze jest odprowadzane przez wilgotne pomieszczenia.
Należy jednak uważać z nadmierną wentylacją, ponieważ wymiana powietrza ma jedną istotną wadę: usuwa gorące powietrze, co przyczynia się do utraty energii. Wciąż jednak, wymagania energetyczne budynków stają się coraz bardziej surowe. W konsekwencji, wydajność energetyczna systemu wentylacyjnego stanowi poważny problem dla budynków mieszkalnych w przyszłości.

Wentylacja pozwala zaoszczędzić

Obecnie głównym źródłem oszczędności energetycznych jest instalacja wentylacyjna. W przypadku budynków o niewielkiej szczelności lub jej braku, udział ciepła zużywanego na podgrzanie powietrza wentylacyjnego sięga przeważnie od 20 do 25%, jednakże dla budynku o bardzo dobrej szczelności, udział ten rośnie do 50%.

Dowiedz się więcej o wentylacji i oszczędnościach tutaj

Systemy wentylacji

Wybór odpowiedniego systemu wentylacji jest niezbędny. Właściwa technologia zależy od celów, ale w większym stopniu zależy od środowiska. Dotyczy to w szczególności renowacji, ponieważ technologia musi być dostosowana do istniejącej architektury.

Poznaj wszystkie systemy wentylacyjne tutaj