1. Strona główna
  2. Wiedza
  3. Wentylacja HIGROsterowana dopasowana do twoich potrzeb

Najlepszy sposób na oszczędność energii przy zachowaniu optymalnej jakości powietrza

 

Podgrzanie każdego metra sześciennego powietrza w okresie grzewczym wiąże się z kosztami energetycznymi i środowiskowymi. Jedynym rozwiązaniem ograniczającym ilość podgrzewanego powietrza jest dostosowanie intensywności wentylacji do zmieniających się potrzeb. Idea wentylacji sterowanej zapotrzebowaniem opiera się na dostarczeniu wymaganej ilości powietrza do pomieszczeń w zależności od chwilowego zapotrzebowania. W takim systemie największe oszczędności energetyczne występują w okresach w których zapotrzebowanie na powietrze jest niemalże zerowe, czyli w czasie gdy pomieszczenia nie są użytkowane. Dla określenia wskaźnika decydującego o intensywności wymiany powietrza, wykorzystuje się emisję zanieczyszczeń związanych z metabolizmem człowieka oraz procesami użytkowania pomieszczeń. Taki system w pełni automatycznie optymalizuje zużycie energii oraz jakość powietrza wewnętrznego, a poza zwiększeniem komfortu użytkowników wpływa korzystnie na pracę całej instalacji wentylacyjnej. Każdy system HIGRO aereco oparty jest na tej zasadzie wentylacji.

 

Zalety wentylacji sterowanej zapotrzebowaniem

Łącząc oszczędność energii z wysoką jakością powietrza wewnętrznego, wentylacja sterowana zapotrzebowaniem posiada szereg zalet związanych z ograniczeniem średniego strumienia powietrza wentylacyjnego:

 

 

   
v4a-whole-house-exhaust-fan-ventilation Zmniejszenie ilości energii zużywanej przez wentylator Dzięki redukcji ilości przepływającgo powietrza wentylator pracuje poniżej swoich maksymalnych parametrów, a co za tym idzie zużywa mniej energii. Ten tryb pracy pozwala uzyskać przewagę systemom aereco nad instalacjami ze stałą ilości wymienianego powietrza, w tym nad instalacją z odzyskiem ciepła. Wyposażenie w dwa wentylatory, pracujące z maksymalną wydajnością sprawia, że system z odzyskiem ciepła, w wyniki większego zużycia energii elektrycznej, charakteryzuje się wyższym zużyciem energii pierwotnej.  
Demand controlled ventilation: less clogging of filters, air ducts and terminals Rzadsza konserwacja filtrów, przewodów i kratek wentylacyjnych Średnie zmniejszenie intensywności wentylacji wiąże się z mniejszą ilością zanieczyszczeń przepływających przez instalację, a w efekcie z mniejszym zatykaniem filtrów i zabrudzeniem ścianek przewodów. Mniejsza ilość zanieczyszczeń oznacza rzadszą konserwację, a mniejsze zabrudzenie filtru wiąże się bezpośrednio z mniejszym zużyciem energii przez wentylatory.  
Demand controlled ventilation: increased life of demand controlled exhaust fans Dłuższa żywotność wentylatorów Żywotność wentylatorów w instalacji związana jest z poziomem mocy przy której instalacja pracuje. Zmniejszenie średniej ilości przetłaczanego powietrza oznacza pracę z mniejszą mocą, co wiąże się bezpośrednio z dłuższym czasem bezawaryjnej pracy.  
Demand controlled ventilation: greater availability of pressure and airflow for terminals Bardziej optymalne wykorzystanie ciśnienia dyspozycyjnego w kratkach Dzięki dostosowaniu przepływu powietrza w poszczególnych kratkach do aktualnego zapotrzebowania w pomieszczeniu, unika się przetłaczania nadmiernych ilości powietrza w instalacji wentylacyjnej. W ten sposób optymalizacji i redukcji ulegają spadki ciśnienia w przewodach.  
Demand controlled ventilation: reduced size of air ductwork to gain on valuable floor space Zmniejszone średnice przewodów to tańsza instalacja Praca instalacji ze zmiennym przepływem oznacza w praktyce, że nie występuje sytuacja w której wszystkie kratki są maksymalnie otwarte w tym samym czasie. Ta nierównomierność przepływu sprawia, że w instalacji stosuje się przewody wentylacyjne o średnicach mniejszych niż by to wynikało z obliczeń dla przepływów maksymalnych. Mniejsze średnice to jednocześnie mniejsze koszty instalacji oraz mniejsza przestrzeń techniczna do prowadzenia przewodów.  

 

System wentylacji HIGROsterowanej AERECO, stworzony w 1984, dostosowuje automatycznie przepływ powietrza w zależności od wilgotności względnej wewnątrz pomieszczenia, bez dodatkowego dopływu energii elektrycznej.

Zasadą działania elementów wentylacji HIGROsterowanej, tj. nawiewników i kratek, jest zmiana stopnia otwarcia, a w efekcie intensywności przepływu, spowodowana pracą czujnika naturalnego, bez dopływu energii elektrycznej. Praca czujnika wpływa bezpośrednio na stopień otwarcia nawiewników i kratek.

Siłę napędową elementów wentylacji HIGROsterowanej stanowi naturalny czujnik zbudowany z wiązki taśm z poliamidu. Wykorzystano naturalne właściwości tego materiału do zmiany długości pod wpływem zmieniającej się wilgotności względnej powietrza. Przy wzroście taśma wydłuża się, powodując większe otwarcie przepustnic nawiewników i kratek. Wraz ze spadkiem wilgotności i skróceniem taśm czujnika, przepustnice przymykają się. Należy podkreślić, że nawiewniki skonstruowane są w taki sposób, że czujnik dokonuje pomiaru wilgotności względnej powietrza wyłącznie wewnątrz pomieszczenia.

Co ważne dzięki odpowiedniemu współczynnikowi temperatury otwarcie przepustnicy w nawiewniku odbywa się niezależnie od zmieniających się warunków zewnętrznych, nawet gdy wilgotność bezwzględna jest niewielka, co jest charakterystyczne w zimie.

Para wodna jest bez wątpienia najlepszym wskaźnikiem zanieczyszczenia pomieszczeń mieszkalnych. Pranie, gotowanie, suszenie ubrań, ale również oddychanie, wszystkie te procesy związane są z emisją pary wodnej. Budynek pozbawiony sprawnej wentylacji najłatwiej rozpoznać po występujących wkropleniach na najchłodniejszych powierzchniach, co prowadzi nie tylko do uszkodzenia konstrukcji budynku ale wpływa negatywnie na zdrowie mieszkańców*. Praca wentylacji higrosterowanej pozwala utrzymać wilgotność względną powietrza na odpowiednim poziomie. Jednocześnie warto podkreślić, że emisji innych zanieczyszczeń w mieszkaniu np. CO2, towarzyszy zawsze emisja pary wodnej. W związku z tym uzależnienie intensywności wentylacji od tego czynnika pozwoli na utrzymanie odpowiedniej jakości powietrza.

 

* Utrzymanie wilgotności względnej na poziomie od 40 do 60% zapewnia komfortowe warunki mieszkańcom. Wartości poza tym zakresem są groźne zarówno dla budynku jak i dla użytkowników pomieszczeń.