1. Strona główna
  2. Aereco
  3. Certyfikaty

Kompleksowe zarządzanie jakością

 

Jakość to kluczowe słowo w AERECO. Zgodnie z certyfikatem ISO 9001, kontrole jakości są realizowane na każdym etapie procesu produkcyjnego, aby zapewnić, że produkty spełniają wymagania klientów, są w dobrej cenie i mają możliwie najkrótszy czas realizacji. Kontrole wewnętrzne uzupełniają te zewnętrzne z niezależnych laboratoriów (CSTB, CETIAT, IFT Rosenheim itp.).

 

 

 

 

 

AERECO WENTYLACJA sp. z o.o.  ISO 9001:2015 certyfikat, Polska

AERECO WENTYLACJA Sp. z o.o. z dniem 22 grudnia 2020 roku uzyskała certyfikat potwierdzający, że System Zarządzania Jakością uwzględniający wszystkie procesy zachodzące w firmie, takie jak projektowanie, produkcja, sprzedaż i serwis urządzeń do systemów wentylacji ogólnej i pożarowej spełnia rygorystyczne wymagania międzynarodowej normy ISO 9001:2015. Certyfikacja została przeprowadzona przez firmę Bureau Veritas Polska Sp. z o.o.

Pobierz certyfikat

 

 

 

 

 

Dyrektywa ErP  

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1253/2014 i rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1254/2014 wdrażające dyrektywę 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r, w wymienionej kolejności, odnoszą się do wdrażania wymogów dotyczących ekoprojektu dla urządzeń wentylacyjnych jak i oznakowania urządzeń wentylacyjnych.
Zatem, urządzenia wentylacyjne podlegają obecnie wymaganym odnoszącą się do ich właściwości użytkowych w ramach rozporządzenia ErP (obejmuje produkty zużywające energię ).

Wentylatory, których pobór mocy jest mniejszy niż 30 W, nie podlegają tym przepisom, podobnie jak dodatkowe urządzenia wentylacyjne które funkcjonują tylko w sytuacjach zagrożenia (na przykład, systemy oddymiające w przypadku pożaru). Więcej informacji na ten temat można znaleźć w treści rozporządzenia.
Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują oba te przepisy, co oznacza, że wszystkie wentylatory Aereco i HRV (wentylacji z odzyskiem ciepła) będą posiadały wymaganą kartę informacyjną dostępną na naszej stronie internetowej.
Karta obejmująca urządzenia wentylacyjne sklasyfikowane jako „mieszkaniowe”, zawiera między innymi ich klasę energetyczną RZE , podczas gdy dla urządzeń wentylacyjnych określonych jako „niemieszkaniowe”, na karcie będzie widniała sprawność zastosowanych w nich wentylatorów.
Etykiety energetyczne zostaną dołączone do urządzeń „mieszkaniowych” Prócz klasy energetycznej prezentują maksymalne natężenie przepływu i poziomu mocy akustycznej. Wśród gamy urządzeń „mieszkaniowych” Aereco wszystkie są oceniane najlepszymi klasami efektywności energetycznej, od klasy B do klasy A+.
Logo „zgodne z ErP” dodatkowo przypomina, że wszystkie urządzenia wentylacyjne Aereco objęte tymi przepisami spełniają wszystkie stosowne wymagania.

 

 

AERECO i dyrektywa RoHS

AERECO gwarantuje dzięki odpowiednim właściwościom zastosowanych materiałów, że wszystkie elementy elektryczne i elektroniczne stosowane w produkowanych przez spółkę urządzeniach są zgodne z wymogami dyrektywy RoHS 2011/65/UE.