1. Strona główna
  2. Aereco
  3. Certyfikaty

Kompleksowe zarządzanie jakością

 

Jakość to kluczowe słowo w AERECO. Zgodnie z certyfikatem ISO 9001, kontrole jakości są realizowane na każdym etapie procesu produkcyjnego, aby zapewnić, że produkty spełniają wymagania klientów, są w dobrej cenie i mają możliwie najkrótszy czas realizacji. Kontrole wewnętrzne uzupełniają te zewnętrzne z niezależnych laboratoriów (CSTB, CETIAT, IFT Rosenheim itp.).

 

 

 

 
Możesz pobrać w tej sekcji certyfikaty, zatwierdzenia i etykiety dotyczące AERECO i jego produktów:

 

 

AERECO S.A. ISO 9001:2008 certificate, France

This certification means that Aereco’s Quality Management System conforms to the version (2008) of the international quality standard. It covers the whole scope of the company’s activities from the design, the manufacturing process to the sales operation.

Download the certificate

 

 


Avis techniques CSTB

Download at www.cstb.fr / espace avis techniques, France

 


SOCOTEC Quality member, France

Download Socotec Aereco certificate

 

Dyrektywa ErP (pobierz produkty Aereco z Dyrektywą ErP)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1253/2014 i rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1254/2014 wdrażające dyrektywę 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r, w wymienionej kolejności, odnoszą się do wdrażania wymogów dotyczących ekoprojektu dla urządzeń wentylacyjnych jak i oznakowania urządzeń wentylacyjnych.
Zatem, urządzenia wentylacyjne podlegają obecnie wymaganym odnoszącą się do ich właściwości użytkowych w ramach rozporządzenia ErP (obejmuje produkty zużywające energię ).
Wentylatory, których pobór mocy jest mniejszy niż 30 W, nie podlegają tym przepisom, podobnie jak dodatkowe urządzenia wentylacyjne które funkcjonują tylko w sytuacjach zagrożenia (na przykład, systemy oddymiające w przypadku pożaru). Więcej informacji na ten temat można znaleźć w treści rozporządzenia.
Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują oba te przepisy, co oznacza, że wszystkie wentylatory Aereco i HRV (wentylacji z odzyskiem ciepła) będą posiadały wymaganą kartę informacyjną dostępną na naszej stronie internetowej.
Karta obejmująca urządzenia wentylacyjne sklasyfikowane jako „mieszkaniowe”, zawiera między innymi ich klasę energetyczną RZE , podczas gdy dla urządzeń wentylacyjnych określonych jako „”niemieszkaniowe” ”, na karcie będzie widniała sprawność zastosowanych w nich wentylatorów.
Etykiety energetyczne zostaną dołączone do urządzeń „mieszkaniowych” Prócz klasy energetycznej prezentują maksymalne natężenie przepływu i poziomu mocy akustycznej. Wśród gamy urządzeń „mieszkaniowych” Aereco wszystkie są oceniane najlepszymi klasami efektywności energetycznej, od klasy B do klasy A+.
Logo „zgodne z ErP” dodatkowo przypomina, że wszystkie urządzenia wentylacyjne Aereco objęte tymi przepisami spełniają wszystkie stosowne wymagania.

 

 

AERECO i dyrektywa RoHS

AERECO gwarantuje dzięki odpowiednim właściwościom zastosowanych materiałów, że wszystkie elementy elektryczne i elektroniczne stosowane w produkowanych przez spółkę urządzeniach są zgodne z wymogami dyrektywy RoHS 2011/65/UE.