1. Strona główna
  2. Wentylacja
  3. Systemy

AERECO. SKUTECZNA TECHNIKA WENTYLACYJNA.

 

 

Wybór odpowiedniego systemu wentylacji to kluczowy proces, pozwalający uzyskać odpowiedni poziom wydajności ustalonej w projekcie budynku.

Poniżej można zapoznać się z systemami wentylacji AERECO, które dzięki odpowiednio dobranym elementom, stanowią kopytne rozwiązanie dla nowopowstających i remontowanych budynków. Pozwolą one uzyskach odpowiedni poziom wydajności ustalony w projekcie.

VBP HIGRO® wentylacja niskociśnieniowa

Wentylacja niskociśnieniowa VBP HIGRO® stanowi system ze zmiennym strumieniem przepływającego powietrza, dostosowanym do rzeczywistych potrzeb użytkowników mieszkań.

AR HIGRO® wentylacja średniociśnieniowa

SYSTEM WENTYLACJI AERECO – AR HIGRO®   Różnorodne systemy wentylacji AERECO przeznaczone do kompleksowej obsługi budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Zbiorcza, jednorurowa wentylacja mechaniczna AR HIGRO® stanowi system ze zmiennym strumieniem przepływającego powietrza, dostosowanym do rzeczywistych potrzeb użytkowników mieszkań. Regulację przepływu zapewniają higrosterowane nawiewniki i kratki wyciągowe. Taki sposób regulacji pozwala osiągnąć optymalną […]

VR HIGRO® wentylacja mechaniczna zbiorcza

SYSTEM WENTYLACJI AERECO – VCR HIGRO®   Różnorodne systemy wentylacji AERECO przeznaczone do kompleksowej obsługi budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Zbiorcza wentylacja mechaniczna VR HIGRO® stanowi system ze zmiennym strumieniem przepływającego powietrza, dostosowanym do rzeczywistych potrzeb użytkowników mieszkań. Regulację przepływu zapewniają higrosterowane nawiewniki i kratki wyciągowe. Taki sposób regulacji pozwala osiągnąć optymalną jakość […]

AR PRESO® wentylacja średniociśnieniowa

SYSTEM WENTYLACJI AERECO – AR PRESO®   SYSTEM WENTYLACJI AERECO – AR PRESO® to zbiorcza, jednorurowa wentylacja mechaniczna, stanowiąca system ze stałym strumieniem powietrza nawiewanego i wyciąganego z pomieszczeń. Ilość przepływającego w instalacji powietrza jest stała, niezależnie od zmieniającego się użytkowania pomieszczeń. Regulację wielkości strumienia powietrza zapewniają nawiewniki i kratki PRESO®. Urządzenia te ograniczają do […]

AXIS.ZZ system różnicowania ciśnienia

SYSTEM WENTYLACJI AERECO – AXIS.ZZ   System AXIS.ZZ jest systemem zapobiegającym zadymieniu klatek schodowych. Zabezpiecza przed przedostawaniem się na klatkę lotnych produktów spalania (dymu i gazów pożarowych). Dzięki temu strefy bezpiecznej ewakuacji pozostają wolne od dymu umożliwiając bezpieczną ewakuację. Dodatkowo system zabezpiecza dojścia ekip ratowniczych do kondygnacji objętej pożarem oraz umożliwia prowadzenie działań na wyższych […]

EXIT.GP system wentylacji garaży podziemnych

SYSTEM EXIT.GP AERECO – SYSTEM WENTYLACJI GARAŻY PODZIEMNYCH   Samoczynne urządzenia oddymiające. Wentylacja indukcyjna w garażu spełnia dwa podstawowe zadania. Po pierwsze zapewnia skuteczne usuwanie zanieczyszczeń powietrza, które wynikają z eksploatacji samochodów. Po drugie usuwa gazy pożarowe, które powstają w trakcie pożaru, zabezpieczając tym samym konstrukcję budynku przed uszkodzeniem. Intensywna wymiana powietrza znacznie ułatwia prowadzenie […]