1. Strona główna
  2. Wentylacja
  3. Systemy wentylacji
  4. AR HIGRO® wentylacja średniociśnieniowa

SYSTEM WENTYLACJI AERECO – AR HIGRO®

Zbiorcza, jednorurowa wentylacja mechaniczna AR HIGRO® stanowi system ze zmiennym strumieniem przepływającego powietrza, dostosowanym do rzeczywistych potrzeb użytkowników mieszkań. Regulację przepływu zapewniają HIGROsterowane nawiewniki i kratki wyciągowe. Taki sposób regulacji pozwala osiągnąć optymalną jakość powietrza przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii na podgrzanie powietrza wentylacyjnego.

Siłę napędową systemu stanowi wentylator zbiorczy, kanałowy RAT albo dachowy HAT/VTR, sterowany zintegrowaną automatyką HB/HD/HDD, która dopasowuje parametry pracy do zmiennego stopnia otwarcia nawiewników i kratek HIGRO®.

Budynek wyposażony w system wentylacji AR HIGRO® zużywa na ogrzewanie do 50% mniej energii niż budynek wyposażony w tradycyjny systemu wentylacji grawitacyjnej i do 30% mniej energii niż budynek wyposażony w system wentylacji mechanicznej wywiewnej ze stałym strumieniem przepływającego powietrza.

System opierający się na współpracujących ze sobą elementach HIGROsterowanych AERECO, uzupełnionych o wentylację wyciągową zbiorczą AR HIGRO®, jest doskonałym rozwiązaniem w szczególności dla budownictwa mieszkaniowego. Zastosowanie tego systemu pozwala uzyskać automatycznie regulowaną wentylację dostosowaną do aktualnie panujących w pomieszczeniu warunków, co ma istotny wpływ na komfort użytkowników.

 

ZASADA DZIAŁANIA

Dopływ powietrza do pomieszczeń (pokoje, kuchnia) realizowany jest poprzez nawiewniki HIGROsterowane zamontowane w oknach lub w ścianach. Wywiew powietrza odbywa się poprzez kratki wyciągowe HIGROsterowane BXC HIGRO® umieszczone w kuchni, łazience, WC i innych pomieszczeniach pomocniczych (np. garderoba). Zmienne otwarcie kratek wyciągowych może być wywoływane również:

  • Ręcznie – przez użytkownika
  • Automatycznie – przez czujnik ruchu

 

FUNKCJE DODATKOWE

Opcja pracy dzień/noc

System AR HIGRO® przy zastosowaniu automatyki sterującej ACC.DN2 umożliwia pracę w trybie dzień/noc (nie dotyczy RAT.HD). Funkcja ta jest sterowana godzinowo, jej zadaniem jest obniżenie parametrów pracy systemu wentylacji w okresie nocnym. W przypadku wentylatorów z automatyką HDD nie jest wymagane zastosowanie ACC.DN2.

 

SCHEMAT SYSTEMU AR HIGRO® AERECO

Uwaga!
Zastosowanie się do zaleceń przedstawionych na poniższych schematach umożliwi optymalne działanie systemu wentylacji. Typ i rodzaj urządzeń montowanych w instalacji wentylacyjnej będzie
zależał w każdym przypadku od decyzji projektanta i może się różnić od informacji podanych poniżej.

 

Pobierz katalog systemu AR HIGRO®

Produkty powiązane