Higrosterowany: zmiana przepływu uzależniona jest od wilgotności względnej wewnątrz pomieszczeń.

Ukośny kierunek strumienia powietrza dla większego komfortu mieszkańców.

Izolacyjność akustyczna: do Dn,e,w = 42 dB z akcesoriami.

Estetyczna jednoczęściowa obudowa

Montaż na większości profili okiennych

Opis
Dane techniczne
Rysunek
Akcesoria
Galeria
Dokumenty

Ukośny kierunek strumienia powietrza

Optymalne umiejscowienie w obudowie otworu do wypływu powietrza zapewnia podwyższony komfort mieszkańców.

Skuteczna ochrona przed hałasem zewnętrznym

Nawiewnik wraz z łącznikiem akustycznym i okapem zapewnia izolacyjność Dn,e,w = 42 dB, co stawia nawiewnik EXR wśród produktów zapewniających najlepszą izolacyjność w grupie produktów o przekroju netto 4000 mm2. Nawiewnik EXR z okapem standardowym posiada izolacyjność Dn,e,w = 35 dB.

Opcja maksymalnego otwarcia oraz ręcznego przymknięcia nawiewnika

Nawiewniki EXR.HP wyposażony w ustawienie przepływu minimalnego może zostać jednym ruchem zamieniony w nawiewnik ciśnieniowy z kontrolą strumienia maksymalnego. Od dziś użytkownik uzyskuje pełną kontrolę nad sposobem działania nawiewnika – dzięki swojej zaawansowanej konstrukcji EXR oferuje sprawny wybór funkcji przy użyciu łatwo dostępnego przełącznika na obudowie nawiewnika. Nawiewniki przymknięte umożliwiają doprowadzenie minimalnej ilości powietrza. Z opcji tej zaleca się korzystać wyłącznie przy niesprzyjających warunkach klimatycznych

 

CHARAKTERYSTYKI PRZEPŁYWOWE

EXR.306, EXR.307, EXR.308, EXR.309, EXR.302.HP, EXR.303.HP

EXR.304, EXR.305, EXR.408, EXR.409

Nawiewnik higrosterowany EXR posiada przełącznik, który pozwala użytkownikowi na pełną kontrolę nad sposobem działania urządzenia. Przełącznik ustawiony w pozycji A blokuje przepustnicę na poziomie minimalnego przepływu, nawiewnik dostarcza do 7 m³/h powietrza. Ustawienie przełącznika
w pozycji B pozwala na automatyczną regulację otwarcia HIGRO®, strumień przepływu powietrza jest uzależniony od zawartości pary wodnej (wilgotności względnej) wewnątrz pomieszczenia. Nawiewnik pozostawiony w tym trybie dostarcza do pomieszczenia od 7 do 28-30 m³/h powietrza przy różnicy ciśnień
na poziomie 10 Pa. Ustawienie przełącznika w pozycji C powoduje zmianę regulacji pracy nawiewnika z higrosterowanej
na maksymalne otwarcie.

WYMIARY [mm] 

MONTAŻ

 

Profil PVC

Profil DREWNO

Profil ALUMINIUM

N0 – higrosterowany nawiewnik higrodynamic® EXR

E1 – podkładka montażowa do nawiewnika EXR

E2 – łącznik akustyczny do nawiewnika EXR

02 – okap standardowy AS

03 – okap akustyczny AD

OTWORY MONTAŻOWE

* Badania nawiewników na potrzeby uzyskania Krajowej Oceny Technicznej, przeprowadzone zostały na otworach o podanej szerokości i wysokości 10, 11 i 12 mm. Podane wartości przepływu i akustyki dla nawiewnika EXR, EXR.HP dotyczą otworu o wysokości 12 mm, szczegółowe informacje dostępne są w Krajowej Ocenie Technicznej.

Katalog System VBP HIGRO AERECO

katalog Nawiewników AERECO

Katalog system AR HIGRO

Katalog System VR HIGRO AERECO

Kompatybilne systemy wentylacji: