Higrosterowany - przepływ powietrza uzależniony jest od wilgotności względnej wewnątrz pomieszczeń

Izolacyjność akustyczna: Dnew=44 dB z łącznikiem i okapem akustycznym

Możliwość ręcznego przymknięcia i pełnego otwarcia

Nowoczesna obudowa typu monocoque

Opis
Dane techniczne
Rysunek
Akcesoria
Galeria
Dokumenty

Higrosterowany®

Nawiewnik EXR wyposażony jest w czujnik – taśmę poliamidową, która reaguje na zmianę wilgotności w zakresie 35-70%. Poniżej 35% nawiewnik pozwala jedynie na minimalny dopływ powietrza, powyżej 70% będzie stale otwarty, aby zredukować wysoką wilgotność w pomieszczeniu.

Skuteczność działania potwierdzona badaniami

Nawiewnik EXR został poddany badaniu metodami izotermiczną i nieizotermiczną zgodnie z obowiązującą Polską Normą PN-EN 13141-9:2010P. Badania te pozwalają potwierdzić skuteczność działania nawiewnika nie tylko w warunkach laboratoryjnych, ale także w rzeczywistym środowisku pracy.

Skuteczna ochrona przed hałasem

Nawiewnik EXR w połączeniu z łącznikiem i okapem akustycznym AD charakteryzuje się wysokim współczynnikiem tłumienia akustycznego Dnew=44 dB.

Regulacja HIGRO® z opcją ręcznego przymknięcia i pełnego otwarcia

EXR działa automatycznie, nie wymaga obsługi użytkownika, posiada jednak możliwość blokady w pozycji przepływu minimalnego lub maksymalnego otwarcia.

 

CHARAKTERYSTYKI PRZEPŁYWOWE

EXR.306, EXR.307, EXR.308, EXR.309

EXR.304, EXR.305, EXR.408, EXR.409

Nawiewnik higrosterowany EXR posiada przełącznik, który pozwala użytkownikowi na pełną kontrolę nad sposobem działania urządzenia. Przełącznik ustawiony w pozycji A blokuje przepustnicę na poziomie minimalnego przepływu, nawiewnik dostarcza do 7 m³/h powietrza (przy różnicy ciśnień na poziomie 10 Pa). Ustawienie przełącznika w pozycji B pozwala na automatyczną regulację otwarcia HIGRO®, nawiewnik dostarcza do pomieszczenia w zależności od zestawu od 7 do 28-30 m³/h przy podciśnieniu 10 Pa. Ustawienie przełącznika w pozycji C powoduje zmianę regulacji pracy nawiewnika z higrosterowanej na maksymalne otwarcie.

WYMIARY [mm] 

MONTAŻ

Nawiewniki EXR HIGRO® montuje się na wykonanym w górnej części okna otworze (wg zaleceń AERECO i producentów okien). Nawiewnik może być stosowany w oknach i drzwiach balkonowych wykonanych z PVC, drewna i aluminium.

Profil PVC, EXR.304

HIGROsterowany nawiewnik HIGROdynamic® EXR + podkładka montażowa + okap standardowy AS

 

Profil PVC, EXR.308

HIGROsterowany nawiewnik HIGROdynamic® EXR + podkładka montażowa + okap akustyczny AD

Profil drewniany, EXR.305

HIGROsterowany nawiewnik HIGROdynamic® EXR + łącznik akustyczny + okap standardowy AS

 

Profil drewniany, EXR.309

HIGROsterowany nawiewnik HIGROdynamic® EXR + łącznik akustyczny + okap akustyczny AD

 

Profil aluminiowy, EXR.306

HIGROsterowany nawiewnik HIGROdynamic® EXR + podkładka montażowa + okap standardowy AB

 

Profil aluminiowy, EXR.409

HIGROsterowany nawiewnik HIGROdynamic® EXR + podkładka montażowa + okap akustyczny AQ

 

OTWORY MONTAŻOWE

* Badania nawiewników na potrzeby uzyskania Krajowej Oceny Technicznej, przeprowadzone zostały na otworach o podanej szerokości i wysokości 10, 11 i 12 mm. Podane wartości przepływu i akustyki dla nawiewnika EXR dotyczą otworu o wysokości 12 mm, szczegółowe informacje dostępne są w Krajowej Ocenie Technicznej.

Katalog systemu VBP HIGRO AERECO

Katalog NAWIEWNIKÓW AERECO

Katalog systemu AR HIGRO AERECO

Katalog systemu VR HIGRO AERECO

Kompatybilne systemy wentylacji: