Samoregulujący, automatyczny, blokuje nadmierny napływ powietrza

Prosty wygląd, standardowe parametry

Możliwość precyzyjnego nastawu, w tym także ręcznego przymknięcia

Opis
Dane techniczne
Rysunek
Akcesoria
Galeria
Dokumenty

Blokuje nadmierny napływ powietrza

Nawiewnik ciśnieniowy EFR posiada w okapie blokadę, która przy określonej wydajności maksymalnej nie pozwoli na dalsze zwiększanie przepływu powietrza np. w przypadku silnego podmuchu wiatru.

Samoregulujący, z opcją ręcznego przymknięcia

EFR działa automatycznie, użytkownik posiada jednak możliwość precyzyjnego nastawu. Można zablokować urządzenie w jednej z 5 pozycji otwarcia, w tym także w pozycji przepływu minimalnego.

 

CHARAKTERYSTYKI PRZEPŁYWOWE

 

Nawiewnik EFR jest sterowany automatycznie, użytkownik posiada jednak możliwość precyzyjnego nastawu. Urządzenie można zablokować w jednej z 5 pozycji otwarcia uzyskując przepływ od 7 m³/h w pozycji 1 do 30 m³/h w pozycji 5 przy różnicy ciśnienia na poziomie 10 Pa Położenie suwaka w pozycji od 2 do 4 zapewnia przepływy pośrednie. Ilość dostarczanego powietrza zależy od różnicy ciśnień wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia, dodatkowo w okapie znajduje się blokada, która chroni przed nadmiernym napływem powietrza do pomieszczenia.

 

 

WYMIARY [mm] 

MONTAŻ

Nawiewniki EFR PRESO® montuje się na wykonanym w górnej części okna otworze (wg zaleceń AERECO i producentów okien). Nawiewnik może być stosowany w oknach i drzwiach balkonowych wykonanych z PVC, drewna i aluminium.

 

Profil PVC, EFR.101

nawiewnik z precyzyjnym nastawem EFR + okap z regulatorem przepływu AC

 

Profil drewniany, EFR.101

nawiewnik z precyzyjnym nastawem EFR + okap z regulatorem przepływu AC

 

Profil aluminiowy, EFR.101

nawiewnik z precyzyjnym nastawem EFR + okap z regulatorem przepływu AC

 

OTWORY MONTAŻOWE

 

* Badania nawiewników na potrzeby uzyskania Aprobaty Technicznej, przeprowadzone zostały na otworach o podanej szerokości i wysokości 12 mm.

Katalog NAWIEWNIKÓW AERECO

Katalog systemu AR PRESO AERECO

Kompatybilne systemy wentylacji: