Precyzyjna ręczna regulacja napływu powietrza

Zwarta budowa, niewielkie rozmiary

Wentylacja mechaniczna wywiewna

Opis
Dane techniczne
Rysunek
Akcesoria
Galeria
Dokumenty

Precyzyjna regulacja

Nawiewnik EFR wyposażony jest w ręczną, pięciostopniową przepustnicę precyzyjnego nastawu wielkości strumienia powietrz.

 

CHARAKTERYSTYKI PRZEPŁYWOWE

 

Istnieje możliwość ustawienia blokady w jednej z 5 możliwych pozycji otwarcia uzyskując przepływ od 7 m3/h w pozycji 1 do 30 m3/h w pozycji 5. Pozycje od 2 do 3 zapewniają przepływy pośrednie (wykres poniżej). Stopień otwarcia nawiewnika może być dowolnie regulowany przez użytkownika.
Łącząc nawiewnik z precyzyjnym nastawem EFR oraz okap z regulacją przepływu AC uzyskujemy zestaw ciśnieniowy, regulujący ilość dostarczanego powietrza przy zbyt dużym podciśnieniu, np. podmuch wiatru. Opatentowany system regulacji zapewnia większy komfort w budynkach wysokich oraz narażonych na silne podmuchy wiatru.

 

 

WYMIARY [mm] 

 

MONTAŻ

Nawiewniki EFR PRESO® montuje się na wykonanym w górnej części okna otworze (wg zaleceń AERECO i producentów okien). Nawiewnik może być stosowany w oknach i drzwiach balkonowych wykonanych z PVC, drewna i aluminium.

OTWORY MONTAŻOWE

 

* Badania nawiewników na potrzeby uzyskania Aprobaty Technicznej, przeprowadzone zostały na otworach o podanej szerokości i wysokości 12 mm.

katalog Nawiewników AERECO

Katalog system AR PRESO

Kompatybilne systemy wentylacji: