1. Strona główna
  2. Wentylacja
  3. Systemy wentylacji

AERECO. SKUTECZNA TECHNIKA WENTYLACYJNA.

 

 

Wybór odpowiedniego systemu wentylacji to kluczowy proces, pozwalający uzyskać odpowiedni poziom wydajności ustalonej w projekcie budynku.

Poniżej można zapoznać się z systemami wentylacji AERECO, które dzięki odpowiednio dobranym elementom, stanowią kopytne rozwiązanie dla nowopowstających i remontowanych budynków. Pozwolą one uzyskać odpowiedni poziom wydajności ustalony w projekcie.

VBP HIGRO® system wentylacji niskociśnieniowej

Wentylacja niskociśnieniowa VBP HIGRO® stanowi system ze zmiennym strumieniem przepływającego powietrza, dostosowanym do rzeczywistych potrzeb użytkowników mieszkań.

AR HIGRO® wentylacja średniociśnieniowa

System wentylacji AERECO AR HIGRO® przeznaczony jest do kompleksowej obsługi budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Zbiorcza, jednorurowa wentylacja mechaniczna AR HIGRO® stanowi system ze zmiennym strumieniem przepływającego powietrza, dostosowanym do rzeczywistych potrzeb użytkowników mieszkań.

VR HIGRO® wentylacja mechaniczna zbiorcza

Zbiorcza wentylacja mechaniczna VR HIGRO® stanowi system ze zmiennym strumieniem przepływającego powietrza, dostosowanym do rzeczywistych potrzeb użytkowników mieszkań.

AR PRESO® wentylacja średniociśnieniowa

Jednorurowa wentylacja mechaniczna, stanowiąca system ze stałym strumieniem powietrza nawiewanego i wyciąganego z pomieszczeń.

EXIT.GP system wentylacji garaży podziemnych

System wentylacji garaży EXIT.GP został zaprojektowany w  celu zapewnienia odpowiednich warunków powietrza w garażach wielostanowiskowych. Jego działanie na zapewnić właściwą jakość  powietrza w czasie normalnego użytkowania garażu, jak w również w sytuacji awaryjnej w czasie pożaru.

AXIS.ZZ system różnicowania ciśnienia

AXIS.ZZ  przeznaczony jest do stosowania we wszystkich kategoriach budynków wielokondygnacyjnych jako system zabezpieczania dróg ewakuacyjnych przed zadymieniem. Może być wykorzystywany do ochrony dróg ewakuacyjnych obejmujących klatki schodowe, przedsionki, korytarze ewakuacyjne, szyby windowe oraz wszystkie inne pomieszczenia, w których powinno się zapewnić wysoki stopień bezpieczeństwa na wypadek pożaru.

OXID system do oddymiania klatek schodowych i szybów windowych

System OXID przeznaczony jest do stosowania jako system odprowadzenia dymu i ciepła z klatek schodowych w budynkach. Funkcją OXID jest wymuszenie ukierunkowanego przepływu powietrza i dymu na klatce schodowej z wykorzystaniem mechanicznego nawiewu powietrza kompensacyjnego. Celem stosowania systemu jest umożliwienie oddymienia klatki schodowej i nie dopuszczenie do opadania dymu poniżej kondygnacji na której wystąpił pożar co zapewni łatwiejszą ewakuację z budynku oraz ułatwi działanie ekipom ratowniczych.