1. Strona główna
  2. Wentylacja
  3. Systemy wentylacji

AERECO. SKUTECZNA TECHNIKA WENTYLACYJNA.

 

 

Wybór odpowiedniego systemu wentylacji to kluczowy proces, pozwalający uzyskać odpowiedni poziom wydajności ustalonej w projekcie budynku.

Poniżej można zapoznać się z systemami wentylacji AERECO, które dzięki odpowiednio dobranym elementom, stanowią kopytne rozwiązanie dla nowopowstających i remontowanych budynków. Pozwolą one uzyskać odpowiedni poziom wydajności ustalony w projekcie.

VBP HIGRO® wentylacja niskociśnieniowa

Wentylacja niskociśnieniowa VBP HIGRO® stanowi system ze zmiennym strumieniem przepływającego powietrza, dostosowanym do rzeczywistych potrzeb użytkowników mieszkań.

AR HIGRO® wentylacja średniociśnieniowa

SYSTEM WENTYLACJI AERECO – AR HIGRO®   Różnorodne systemy wentylacji AERECO przeznaczone do kompleksowej obsługi budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Zbiorcza, jednorurowa wentylacja mechaniczna AR HIGRO® stanowi system ze zmiennym strumieniem przepływającego powietrza, dostosowanym do rzeczywistych potrzeb użytkowników mieszkań. Regulację przepływu zapewniają higrosterowane nawiewniki i kratki wyciągowe. Taki sposób regulacji pozwala osiągnąć optymalną […]

VR HIGRO® wentylacja mechaniczna zbiorcza

SYSTEM WENTYLACJI AERECO – VR HIGRO®   Różnorodne systemy wentylacji AERECO przeznaczone do kompleksowej obsługi budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Zbiorcza wentylacja mechaniczna VR HIGRO® stanowi system ze zmiennym strumieniem przepływającego powietrza, dostosowanym do rzeczywistych potrzeb użytkowników mieszkań. Regulację przepływu zapewniają higrosterowane nawiewniki i kratki wyciągowe. Taki sposób regulacji pozwala osiągnąć optymalną jakość […]

AR PRESO® wentylacja średniociśnieniowa

SYSTEM WENTYLACJI AERECO – AR PRESO®   SYSTEM WENTYLACJI AERECO – AR PRESO® to zbiorcza, jednorurowa wentylacja mechaniczna, stanowiąca system ze stałym strumieniem powietrza nawiewanego i wyciąganego z pomieszczeń. Ilość przepływającego w instalacji powietrza jest stała, niezależnie od zmieniającego się użytkowania pomieszczeń. Regulację wielkości strumienia powietrza zapewniają nawiewniki i kratki PRESO®. Urządzenia te ograniczają do […]

AXIS.ZZ system różnicowania ciśnienia

SYSTEM WENTYLACJI AERECO – AXIS.ZZ AXIS.ZZ  jest przeznaczony do stosowania we wszystkich kategoriach budynków wielokondygnacyjnych jako system zabezpieczania dróg ewakuacyjnych przed zadymieniem. Może być wykorzystywany do ochrony dróg ewakuacyjnych obejmujących klatki schodowe, przedsionki, korytarze ewakuacyjne, szyby windowe oraz wszystkie inne pomieszczenia, w których powinno się zapewnić wysoki stopień bezpieczeństwa na wypadek pożaru. Ochrona następuje poprzez […]

EXIT.GP system wentylacji garaży podziemnych

SYSTEM EXIT.GP AERECO – SYSTEM WENTYLACJI GARAŻY   System wentylacji garaży EXIT.GP został zaprojektowany w  celu zapewnienia odpowiednich warunków powietrza w garażach wielostanowiskowych. Jego działanie na zapewnić właściwą jakość  powietrza w czasie normalnego użytkowania garażu, jak w również w sytuacji awaryjnej w czasie pożaru.   ZASADA DZIAŁANIA System wentylacji indukcyjnej oparty jest na pracy układu […]