1. Strona główna
  2. Nota prawna

Wydawca

wydawca dla wersji polskiej wydawca generalny dla wersji międzynarodowej
  • osoba odpowiedzialna : Rafał Finster
  • redaktor : Oleg VITER
  • AERECO WENTYLACJA sp. z o.o.

ul. Kasprzaka 7

01-211 Warszawa

Polska

  • Aereco S.A.

62 rue de Lamirault
Collégien F-77615 Marne la Vallée Cdx 3

Francja

  • tel : +48 22 380 30 00
  • tel : +33 1 60 06 26 63

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością kapitał 350 000 PLN

KRS 0000035416

spółka akcyjna kapitał 400 000 Euro

RCS Meaux B 327 985 230

 

Prawa autorskie

Wszystkie elementy umieszczone na tej stronie (a w szczególności teksty, grafika, loga, dźwięki, zdjęcia, animacje) są własnością Aereco S.A. lub aereco wentylacja sp. z o.o., z wyjątkiem niektórych fotografii, których właścicielem są Fotolia, Gettyimages lub firmy MOBALPA, KNOLL i BULO.

Elementy należące do Aereco S.A./AERECO WENTYLACJA sp. z o.o., jak również wygląd i kody, są wyłączną własnością Aereco S.A./AERECO WENTYLACJA sp. z o.o. Powielanie i/lub używanie, w całości lub w części, w jakiejkolwiek formie, znanej obecnie lub w przyszłości, są zabronione, z wyjątkiem pisemnego zezwolenia Aereco S.A./AERECO WENTYLACJA sp. z o.o. Nieprzestrzeganie tego zakazu może skutkować podjęciem działań prawnych w celu zabezpieczenia interesów właściciela.

Informacje umieszczone na tej stronie podlegają ciągłym aktualizacją, które będą dokonywane bez ostrzeżeń.

 

Linki zewnętrzne

Na stronie znajdują się linki do stron zewnętrznych zarządzanych przez osoby trzecie. Aereco S.A. nie sprawuje kontroli nad tymi stronami ani nie bierze odpowiedzialności za ich stan techniczny, dostępność, zawartość, reklamowane produkty i polecane usługi.

W konsekwencji, Aereco S.A. nie bierze odpowiedzialności za wszelkie spory mogące wystąpić pomiędzy tymi stronami a wszystkimi użytkownikami.

 

Własność intelektualna

AERECO jest znakiem handlowym firmy Aereco S.A.

® znaki AERECO, HIGRO, PRESO, higrosterowanie, higrodynamic są zastrzeżonymi znakami towarowymi AERECO S.A. lub AERECO WENTYLACJA sp. z o.o.