1. Strona główna
  2. Wentylacja
  3. Systemy wentylacji
  4. OXID system do oddymiania klatek schodowych i szybów windowych

SYSTEM WENTYLACJI AERECO – OXID

System OXID przeznaczony jest do stosowania jako system odprowadzenia dymu i ciepła z klatek schodowych w budynkach. Funkcją OXID jest wymuszenie ukierunkowanego przepływu powietrza i dymu na klatce schodowej z wykorzystaniem mechanicznego nawiewu powietrza kompensacyjnego. Celem stosowania systemu jest umożliwienie oddymienia klatki schodowej i nie dopuszczenie do opadania dymu poniżej kondygnacji na której wystąpił pożar co zapewni łatwiejszą ewakuację z budynku oraz ułatwi działanie ekipom ratowniczych.

OXID jest przeznaczony do stosowania we wszystkich kategoriach budynków wielokondygnacyjnych jako układ oddymiania klatek schodowych lub szybów windowych.

 

ZASADA DZIAŁANIA

Wykrycie pożaru powoduje automatyczne otwarcie klapy dymowej na dachu, a następnie uruchomienie wentylatora nawiewnego, który tłoczy powietrze do klatki schodowej zapewniając odpowiedni przepływ powietrza przez klapę dymową. Dzięki rozbudowanej automatyce opartej na pomiarze ciśnienia w klatce, układ zapewnia stałą prędkość przepływu powietrza przez klapę dymową niezależnie do zmian hydraulicznych klatki.

Uruchomienie systemu w przypadku wykrycia pożaru może odbywać się na podstawie otrzymanego sygnału o pożarze z centrali sygnalizacji pożaru SSP lub systemowych czujników dymu C.CDW

 

1. Detekcja dymu. Następuje przekazanie sygnału o pożarze do centrali ACC.GPF, która otwiera klapę oddymiająca i uruchamia wentylator nawiewny

 

 

2. Ewakuacja z pomieszczenia objętego pożarem. Dym przedostaje się do klatki

 

3. Zabezpieczenie przed opadaniem dymu. Regulacji wydajności wentylatora nawiewnego, zapewniająca stały przepływ dymu przez klapę oddymiająca, niezależnie o zmian hydraulicznych
na klatce.

 

4. Oczyszczanie klatki schodowej z dymu.

 

DOBÓR SYSTEMU

Dobór systemu OXID możliwy jest zarówno według normy PN-B-02877-4 :2001/Az1 z 2006, jak i według wytycznych CNBOP-PIB W nr 0003:2016. Można także wykorzystać inne dostępne wytyczne projektowe albo zwrócić się do naszego działu technicznego po wsparcie w doborze systemu OXID.

 

 

 
Pobierz katalog systemu OXID

EZZ.K

Klapa Dymowa

Klapa dymowa to automatycznie i samoczynnie otwierane
urządzenie służące do odprowadzenia dymu na zewnątrz budynku,
montowana w stropie.

OXID

Zestaw nawiewny
  • Wentylator napowietrzający EGP.ASL
  • Przetwornik ciśnienia C.CP
  • Centrala ACC.GPF

C.PP

Punkt pomiaru ciśnienia

Odpowiada za doprowadzenie sygnału ciśnienia do przetwornika różnicy ciśnienia C.PC

C.PO

Ręczny przycisk oddymiania

Służy do uruchomienia systemu oddymiania, w przypadku kiedy nie została dokonana detekcja dymu

a pożar został zauważony przez osoby przebywające w budynku

 

C.CDW

Optyczna czujka dymu

Czujka przeznaczona jest do wykrywania dymu pojawiającego się w pierwszej fazie pożaru

W momencie wykrycia zagrożenia czujka przekazuje sygnał alarmu do centrali ACC.GPF

 

C.CDK

Kanałowa czujka dymu

Przeznaczona jest do wykrywania widzialnego dymu, towarzyszącego powstawaniu większości pożarów,

nadzorujących powietrze w kanałach wentylacyjnych i innych

C.SA

Sygnalizator akustyczny

Przeznaczony jest do dźwiękowego powiadamiania o pożarze

C.SAO

Sygnalizator akustyczno-optyczny

Przeznaczony jest do dźwiękowego i świetlnego powiadamiania o pożarze

C.PPZ

Przycisk przewietrzania

Przewidziany jest do ręcznego sterowania (otwierania i zamykania) klapy wentylacyjnej

w systemach oddymiania budynku

C.SP

Czujnik deszczu i czujnik wiatru

Przeznaczony jest do wykrywania deszczu i wiatru

PWP

Przepustnica wielopłaszczyznowa

Wykorzystywana jest do odcięcia dopływu powietrza do wentylatora,

w przypadku układów z pojedynczą lub podwójną czerpnią powietrza

Produkty powiązane