Wykonanie z metalu malowanego proszkowo

Podwójne drzwi o kącie otwarcia 130 º, zamykane na klucz

Kompatybilna z czujnikami gazów C.GP oraz tablicami T.GP

Stopień ochrony IP 54

Posiada system chłodzenia

Rozłącznik główny zamontowany na drzwiach

Sterowanie systemami kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ciepła

Opis
Dane techniczne
Rysunek
Dokumenty

Centrala ACC.GPF jest przeznaczona do sterowania, monitorowania pracy i zasilania urządzeń wchodzących w skład systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła, takich jak wentylatory, przepustnice, kurtyny, żaluzje, okna oraz klapy z siłownikami, bramy z napędami, kontaktrony, przetworniki różnicy ciśnienia, czujniki deszczu i wiatru, przyciski przewietrzania oraz do sterowania, monitorowania pracy i zasilania urządzeń wchodzących w skład systemów sygnalizacji pożarowej takich jak: czujki pożarowe, syreny alarmowe i ręczne ostrzegacze pożarowe. Dodatkowo centrala steruje, monitoruje i zasila urządzenia nie wchodzące w skład systemów pożarowych takich jak wentylatory bytowe, czujniki detekcji gazów CO/LPG, centralki detekcji gazów CO/LPG czy też tablice ostrzegawcze.

Ze względu na rodzaj rezerwowych źródeł zasilania wyróżnione zostały następujące dwa typy ACC.GPF:

 

ACC.GPF.1 – wersja podstawowa, bez układu SZR,

ACC.GPF.2 – wersja rozszerzona, z układem SZR.

 

Centrala typu ACC.GPF.1, jako wersja podstawowa jest przeznaczona do zasilania z sieci jako podstawowego źródła zasilania oraz z baterii jako rezerwowego źródła zasilania. Centrala typu ACC.GPF.2, jest wersją rozszerzoną centrali ACC.GPF.1 o moduł układu automatyki SZR, który umożliwia podłączenie rezerwowego źródła zasilania w postaci sieci.

 

CHARAKTERYSTYKA

wyposażona w kontrolę linii zasilania sterowanych urządzeń

 • wyposażona w awaryjne zasilanie sterownika
 • wyposażona w czujniki kolejności i zaniku fazy
 • umożliwia sterowanie wentylatorami poprzez przemiennik częstotliwości, softstart, układ gwiazda-trójkąt, rozruch bezpośredni

 

ZASTOSOWANIE

Centrala ACC.GPF umożliwia m.in. realizację poniższej funkcji:

 • centrali sterującej dla urządzeń oddymiających do garaży wielostanowiskowych,
 • centrali sterującej dla urządzeń oddymiających klatki schodowe i drogi ewakuacyjne,
 • centrali sterującej dla urządzeń napowietrzających klatki schodowe i drogi ewakuacyjne,
 • panelu sterowniczego w systemach różnicowania ciśnienia,
 • zasilacza w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła,
 • zasilacza w systemach sygnalizacji pożarowej.

 

CENTRALA ACC.GPF objęta jest:

 • Krajową Oceną Techniczną nr KOT-2018/0477
 • Krajowym Certyfikatem Stałości Właściwości Użytkowych Nr 020-UWB-2691/W
 • Certyfikatem stałości właściwości użytkowych 1488-CPR-0688/W
 • Certyfikatem stałości właściwości użytkowych 1488-CPR-0687/W
 • Świadectwem dopuszczenia Nr 3478/2018

Klasa środowiskowa: 3

Stopień ochrony obudowy: IP54

Zakres temperatur pracy: -25 ÷ 75°C (-25°C przy zastosowaniu grzałki, +75°C ≤ 2 h, długotrwale +40°C)

Napięcie zasilania:  3 x 230/400 V (+10 / -15)%, 50 Hz, AC

Sygnalizacja optyczna stanu pracy: Tak (Dozorowanie, Pożar, Uszkodzenie/Zablokowanie)

Wyjście związane ze stanem pracy pożarowej: Tak

Wyjście związane ze stanem uszkodzenia: Tak

Maksymalny prąd zasilania (moc): 630 A (400 kW)

Parametry komunikacji cyfrowej:

 • Komunikacja za pomocą protokołow MODBUS
 • RTU, MODBUS TCP/IP, BACnet/IP, EtherNet/IP
 • w standardzie ETHERNET / RS-485

Typ akumulatorów: Kwasowo-ołowiowe o budowie AGM (VRLA)

WYMIARY

Wymiary central ACC.GPF są dobierane indywidualnie dla każdego projektu.

DTR ACC.GPF

Katalog systemu EXIT.GP AERECO

Katalog systemu AXIS.ZZ AERECO

Kompatybilne systemy wentylacji: