Higrosterowany: zmiana przepływu uzależniona jest od wilgotności względnej wewnątrz pomieszczeń


Kierowanie strumienia powietrza: w zależności od ustawienia strumień pionowy lub ukośny


Izolacyjność akustyczna: Dn,e,w = 38 dB z okapem akustycznym


Proste utrzymanie: użytkownik nie reguluje przepływu. Okresowo należy oczyścić obudowę nawiewnika


Opis
Dane techniczne
Rysunek
Akcesoria
Galeria
Dokumenty

Dostosowany do potrzeb

Nawiewnik EMM może pracować w dwóch położeniach w zależności od przykręcenia podstawki. Strumień powietrza jest skierowany pionowo lub ukośnie. Ustawienie zależy od odległości nawiewnika do węgarka (zbyt mała odległość tłumi swobodny przepływ powietrza przez nawiewnik).

Opcja ręcznego przymknięcia nawiewnika

Nawiewniki EMM standardowo wyposażone są w ręczną blokadę przepływu powietrza. Nawiewniki przymknięte umożliwiają doprowadzenie minimalnej ilości powietrza. Z opcji tej zaleca się korzystać wyłącznie przy niesprzyjających warunkach klimatycznych

 

CHARAKTERYSTYKI PRZEPŁYWOWE

W zależności od ustawienia podkładki montażowej do której przymocowany jest nawiewnik EMM przepływ powietrza skierowany jest pionowo w górę lub ukośnie. Wybór kierunku przepływu strumienia uzależniony jest od odległości pomiędzy wylotem powietrza, a górną częścią otworu okiennego. Prawidłowa minimalna odległość między nawiewnikiem i ścianą to 3-5 cm.
Ustawienie blokady w pozycji otwartej A, przepustnica zmienia swoje położenie w zależności od wilgotności względnej w pomieszczeniu. Przepływ powietrza zawiera się w przedziale od 6 do 30 m³/h. Ustawieniu blokady w pozycji zamkniętej B, przepustnica ustawiona jest w pozycji przepływu minimalnego, nawiewnik dostarcza do 6 m³/h. Z tej opcji zaleca się korzystać wyłącznie przy niesprzyjających warunkach klimatycznych.

WYMIARY [mm] 

 

MONTAŻ

OTWORY MONTAŻOWE

katalog Nawiewników AERECO

Katalog system AR HIGRO

Katalog System VR HIGRO AERECO

Katalog System VBP HIGRO AERECO

Kompatybilne systemy wentylacji: