Higrosterowany: zmiana przepływu uzależniona jest od wilgotności względnej wewnątrz pomieszczeń

Kierowanie strumienia powietrza: w zależności od ustawienia strumień pionowy lub ukośny

Izolacyjność akustyczna: Dn,e,w = 38 dB z okapem akustycznym

Proste utrzymanie: użytkownik nie reguluje przepływu. Okresowo należy oczyścić obudowę nawiewnika

Opis
Dane techniczne
Rysunek
Akcesoria
Galeria
Dokumenty

Dostosowany do potrzeb

Nawiewnik EMM może pracować w dwóch położeniach w zależności od przykręcenia podstawki. Strumień powietrza jest skierowany pionowo lub ukośnie. Ustawienie zależy od odległości nawiewnika do węgarka (zbyt mała odległość tłumi swobodny przepływ powietrza przez nawiewnik).

Opcja ręcznego przymknięcia nawiewnika

Nawiewniki EMM standardowo wyposażone są w ręczną blokadę przepływu. Nawiewniki przymknięte umożliwiają doprowadzenie minimalnego strumienia powietrza. Z opcji tej zaleca się korzystać wyłącznie przy niesprzyjających warunkach klimatycznych

 

CHARAKTERYSTYKI PRZEPŁYWOWE

EMM.709

EMM.707, 706

EMM.703.HP

 

Nawiewnik EMM jest sterowany automatycznie, użytkownik posiada jednak możliwość przymknięcia urządzenia. Ustawienie dźwigni w pozycji otwartej A powoduje, że przepustnica zmienia swoje położenie w zależności od zawartości pary wodnej (wilgotności względnej) wewnątrz pomieszczenia. Przepływ powietrza zawiera się w przedziale od 6-7 do 27-33 m³/h. Dźwignia ustawiona w pozycji zamkniętej B, blokuje przepustnicę, urządzenie ustawione jest w pozycji przepływu minimalnego, nawiewnik dostarcza do 6-7 m³/h. Z tej opcji zaleca się korzystać wyłącznie przy niesprzyjających warunkach klimatycznych.

WYMIARY [mm] 

 

MONTAŻ

OTWORY MONTAŻOWE

* Badania nawiewników na potrzeby uzyskania Aprobaty Technicznej, przeprowadzone zostały na otworach o podanej szerokości i wysokości 12 mm.

Katalog System VBP HIGRO AERECO

katalog Nawiewników AERECO

Katalog systemu DR HIGRO AERECO

Katalog system AR HIGRO

Katalog System VR HIGRO AERECO

Kompatybilne systemy wentylacji: