HIGROsterowany - przepływ powietrza uzależniony jest od wilgotności względnej wewnątrz pomieszczeń

Izolacyjność akustyczna: Dnew=40 dB z okapem akustycznym

Możliwość ręcznego przymknięcia

Opis
Dane techniczne
Rysunek
Akcesoria
Galeria
Dokumenty

HIGROsterowany®

Nawiewnik EMM wyposażony jest w czujnik – taśmę poliamidową, która reaguje na zmianę wilgotności w zakresie 35-65%. Poniżej 35% nawiewnik pozwala jedynie na minimalny dopływ powietrza, powyżej 65% będzie stale otwarty, aby zredukować wysoką wilgotność w pomieszczeniu

Skuteczność działania potwierdzona badaniami

Nawiewnik EMM został poddany badaniu metodami izotermiczną i nieizotermiczną zgodnie z obowiązującą Polską Normą PN-EN 13141-9:2010P. Badania te pozwalają potwierdzić skuteczność działania nawiewnika nie tylko w warunkach laboratoryjnych, ale także w rzeczywistym środowisku pracy

Skuteczna ochrona przed hałasem

Nawiewnik EMM w połączeniu z okapem akustycznym AD charakteryzuje się podwyższonym współczynnikiem tłumienia akustycznego Dnew=40 dB

Regulacja HIGRO® z opcją ręcznego przymknięcia

EMM działa automatycznie, nie wymaga obsługi użytkownika, posiada jednak możliwość blokady w pozycji przepływu minimalnego

 

CHARAKTERYSTYKI PRZEPŁYWOWE

EMM.709

EMM.707, 706

 

Nawiewnik HIGROsterowany EMM jest sterowany automatycznie, użytkownik posiada jednak możliwość przymknięcia urządzenia. Ustawienie dźwigni w pozycji A powoduje, że przepustnica zmienia swoje położenie w zależności od zawartości wilgotności względnej wewnątrz pomieszczenia. Przepływ powietrza zawiera się w przedziale od 6-7 m³/h do 30-33 m³/h przy różnicy ciśnień na poziomie 10 Pa w zależności od zestawu. Dźwignia ustawiona w pozycji B blokuje przepustnicę, urządzenie ustawione jest w pozycji przepływu minimalnego, nawiewnik dostarcza w zależności od zestawu do 6-7 m³/h przy podciśnieniu 10 Pa.

WYMIARY [mm] 

MONTAŻ

Nawiewniki EMM HIGRO® montuje się na wykonanym w górnej części okna otworze (wg zaleceń AERECO i producentów okien). Nawiewnik może być stosowany w oknach i drzwiach balkonowych wykonanych z PVC, drewna i aluminium.

Profil PVC, EMM.707

HIGROsterowany nawiewnik EMM + podkładka montażowa + okap standardowy AB

 

Profil PVC, EMM.706

HIGROsterowany nawiewnik EMM + podkładka montażowa + okap akustyczny AD

 

Profil drewniany,  EMM.709

HIGROsterowany nawiewnik EMM + podkładka montażowa + okap standardowy AS

 

Profil drewniany, EMM.706

HIGROsterowany nawiewnik EMM + podkładka montażowa + okap akustyczny AD

 

Profil aluminiowy, EMM.707

HIGROsterowany nawiewnik EMM + podkładka montażowa + okap standardowy AB

 

Profil aluminiowy, EMM.706

HIGROsterowany nawiewnik EMM + podkładka montażowa + okap akustyczny AD

 

OTWORY MONTAŻOWE

* Badania nawiewników na potrzeby uzyskania Aprobaty Technicznej, przeprowadzone zostały na otworach o podanej szerokości i wysokości 12 mm.

Katalog systemu VBP HIGRO AERECO

Katalog NAWIEWNIKÓW AERECO

Katalog systemu DR HIGRO AERECO

Katalog systemu AR HIGRO AERECO

Katalog systemu VR HIGRO AERECO

Kompatybilne systemy wentylacji: