Automatyczna regulacja mocy za pomocą zintegrowanej automatyki HB

Skrzynka zasilania elektrycznego na obudowie wentylatora

Silnik asynchroniczny

Wirnik z napędem bezpośrednim

Dowolna pozycja montażu

Opis
Dane techniczne
Rysunek
Dokumenty

 

CHARAKTERYSTYKI PRZEPŁYWOWE | SYSTEMY HIGRO®

 

RAT.100.250.HB | AR HIGRO®

 

RAT.125.350.HB | AR HIGRO®

RAT.160.600.HB | AR HIGRO®

RAT.200.950.HB | AR HIGRO®

RAT.250.1000.HB | AR HIGRO®


 

CHARAKTERYSTYKI PRZEPŁYWOWE | SYSTEMY PRESO®

 

RAT.100.250.HB | AR PRESO®

RAT.125.350.HB | AR PRESO®

RAT.160.600.HB | AR PRESO®

RAT.200.950.HB | AR PRESO®

RAT.250.1000.HB | AR PRESO®

 

Właściwości użytkowe urządzeń zostały podane w katalogach AR HIGRO®, AR PRESO oraz w dokumentacji technicznej DTR.

WYMIARY [mm] 

 

RAT.100.250.HB

RAT.125.350.HB

RAT.160.600.HB

RAT.200.950.HB

RAT.250.1000.HB

DTR RAT

Katalog system AR HIGRO

Kompatybilne systemy wentylacji: