Automatyczna regulacja mocy za pomocą zintegrowanej automatyki HB

Skrzynka zasilania elektrycznego na obudowie wentylatora

Silnik asynchroniczny

Wirnik z napędem bezpośrednim

Dowolna pozycja montażu

Opis
Dane techniczne
Rysunek
Galeria
Dokumenty

Dopasowany do potrzeb

Automatyka HB zintegrowana z wentylatorem RAT dostosowuje prędkość wentylatora do stopnia otwarcia nawiewników i kratek HIGRO®. Oznacza to, że układ elektroniczny zmniejsza prędkość wentylatora przy niskim przepływie, biorąc pod uwagę niższy opór przepływu powietrza w przewodzie wentylacyjnym i zwiększa prędkość wentylatora przy zwiększonym przepływie powietrza spowodowanym przez otwarte kratki wyciągowe.

 

W systemach PRESO® umożliwia utrzymanie stabilnego podciśnienia w przewodzie wentylacyjnym.

Automatyczna regulacja parametrów pracy zmniejsza pobór mocy przez wentylator.

Dowolna lokalizacja w budynku

Wentylatory RAT mogą być mocowane do ściany, sufitu, podłogi, pod dowolnym kątem do pionu/poziomu. Mogą być również montowane na zewnątrz budynków, chociaż w tym przypadku należy je zabezpieczyć przed bezpośrednim oddziaływaniem opadów.

 

CHARAKTERYSTYKI PRZEPŁYWOWE 

 

 

Właściwości użytkowe urządzeń zostały podane w katalogach AR HIGRO®, AR PRESO oraz w dokumentacji technicznej DTR.

WYMIARY [mm] 

 

DTR RAT.HB

Katalog systemu AR HIGRO AERECO

Katalog systemu AR PRESO AERECO

Kompatybilne systemy wentylacji: