Automatyczna regulacja mocy za pomocą zintegrowanej automatyki HB


Skrzynka zasilania elektrycznego na obudowie wentylatora


Silnik asynchroniczny


Wirnik z napędem bezpośrednim


Dowolna pozycja montażu


Opis
Dane techniczne
Rysunek
Dokumenty

 

CHARAKTERYSTYKI PRZEPŁYWOWE

RAT.100.250.HB

RAT.125.350.HB

RAT.160.600.HB

RAT.200.950.HB

RAT.250.1000.HB

CHARAKTERYSTYKI ELEKTRYCZNE

 • silnik asynchroniczny IP44
 • zasilanie prądem jednofazowym 230 V – 50 Hz
 • sugerowany rodzaj przewodu podłączeniowego – OMY lub OWY 3 x 1,5
 • zaleca się stosować indywidualne zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe
  do każdego wentylatora

Zasilanie elektryczne należy podłączać w puszce elektrycznej wentylatora wg poniższego schematu.

RAT.100.250.HB
 • moc maksymalna wentylatora 23 W
 • I maks. 0,11 A
RAT.125.350.HB
 • moc maksymalna wentylatora 33 W
 • I maks. 0,15 A
RAT.160.600.HB
 • moc maksymalna wentylatora 58 W
 • I maks. 0,26 A
RAT.200.950.HB
 • moc maksymalna wentylatora 75 W
 • I maks. 0,37 A
RAT.250.1000.HB
 • moc maksymalna wentylatora 110 W
 • I maks. 0,50 A

WYMIARY [mm] 

 

RAT.100.250.HB

RAT.125.350.HB

RAT.160.600.HB

RAT.200.950.HB

RAT.250.1000.HB

DTR RAT

Katalog system AR HIGRO

Kompatybilne systemy wentylacji: