Automatyczna regulacja mocy za pomocą zintegrowanej automatyki HB

Skrzynka zasilania elektrycznego na obudowie wentylatora

Silnik asynchroniczny

Wirnik z napędem bezpośrednim

Dowolna pozycja montażu

Opis
Dane techniczne
Rysunek
Dokumenty

 

CHARAKTERYSTYKI PRZEPŁYWOWE

RAT.100.250.HB

RAT.125.350.HB

RAT.160.600.HB

RAT.200.950.HB

RAT.250.1000.HB

 

Właściwości użytkowe urządzeń zostały podane w katalogu oraz w dokumentacji technicznej DTR.

WYMIARY [mm] 

 

RAT.100.250.HB

RAT.125.350.HB

RAT.160.600.HB

RAT.200.950.HB

RAT.250.1000.HB

DTR RAT

Katalog system AR HIGRO

Kompatybilne systemy wentylacji: