Zaprojektowane do współpracy z systemem automatyki AERECO ACC.GP

Dokładność pomiarowa +/- 10%

Czujnik półprzewodnikowy

Zakres pomiarowy 0-1000 ppm

Zasilanie 230 V, pobór mocy 4 W

Opis
Dane techniczne
Rysunek
Galeria
Dokumenty

 

OPIS

Autonomiczny, nowoczesny, mikroprocesorowy detektor przeznaczony do wykrywania obecności tlenku węgla (CO) w powietrzu w garażach zamkniętych. Detektor wyposażony jest w czujnik półprzewodnikowy wykrywający obecności tlenku węgla z uwzględnieniem odporności na czynniki zewnętrzne takie jak: temperatura, wilgotność lub inne gazy mogące zakłócić pracę układu.

System zacisków w detektorze umożliwia podłączenie dodatkowego detektora LPG. Detektor komunikuje się z systemem nadrzędnym za pomocą wyjść przekaźnikowych typu (NO/NC): dwa progi alarmowe, oraz jeden sygnał awarii zbiorczej.

Detektory są kalibrowane na etapie produkcji zgodnie z obwiązującymi przepisami.

ZASADA DZIAŁANIA

Tlenek węgla wykrywany jest za pomocą czujnika półprzewodnikowego. Dzięki m.in. technice mikroprocesorowej i układowi kompensacji termicznej detektor wykazuje wysoką odporność na czynniki środowiskowe.
Detektor C.GP.1 jest urządzeniem samodzielnym, współpracującym z automatyką ACC.GP.

DTR C.GP.1

Katalog systemu EXIT.GP AERECO

Kompatybilne systemy wentylacji: