Mechanizmy sterujące standardowo wyposażone są w jednobiegunowy wyłącznik krańcowy (wskazuje zamknięte i otwarte położenie klapy)

Montaż w zestawach do 8 klap w układzie 4 x 2, powierzchnia netto do 7,3 m2

Badana zgodnie z norma EN 1366-10

Spełnia wymagania normy EN 12101-8

Przeznaczona do montażu wewnątrz budynków

W przypadku montażu na zewnątrz budynku klapy powinna być zabezpieczona przed zawilgoceniem przegrody i obudowy

Wymiary pośrednie dostępne na zapytanie

Montaż w pozycji pionowej oraz poziomej klap pojedynczych lub w zestawach, w szachtach betonowych oraz w wielostrefowych przewodach wentylacji pożarowej wykonanych z płyt min. PROMATECT L500 (klasyfikacja ved, hod)

Wysoka szczelność (badania przy różnicy ciśnienia1500 Pa)

Opis
Dane techniczne
Rysunek
Galeria
Dokumenty

Montaż

 • Zasady montażu klapy musza być zgodne z informacjami podanymi przez producenta w tym zawartymi w aktualnej deklaracji właściwości użytkowych.
 • Zasady montażu przewodów wentylacji pożarowej powinny być zgodne z raportami klasyfikacji, dostarczanymi przez producenta.
 • Orientacja osi przegrody zgodnie z deklaracja właściwości użytkowych.
 • Montaż w zestawach do 8 klap w układzie 4 x 2, powierzchnia netto do 7,3 m2.
 • Należy zwracać uwagę na możliwe kolizje z sąsiadującymi przewodami.
 • Klapy odcinające do wentylacji pożarowej należy stosować w przewodach wentylacji pożarowej poddanych badaniu wg EN 1366-8 i EN 1366-9, wykonanych z materiałów tej samej gęstości co podane w badaniu lub wykonanych z tych samych materiałów ale o większej gęstości lub grubości. Przewody wentylacji pożarowej powinny być wykonywane zgodnie z raportami klasyfikacyjnymi danego producenta. Klapy można również stosować w szachtach instalacyjnych (wykonywanych na obiekcie), przewodach i ścianach żelbetowych lub wykonanych z betonu komórkowego, pod warunkiem, ze poddana badaniu klapa była zamontowana w przewodzie lub ścianie z materiałów o mniejszej gęstości i grubości (np. płyt lub blachy stalowej), a także pod warunkiem ze grubość konstrukcji żelbetowej/wykonanej z betonu komórkowego odpowiada danym dotyczącym konstrukcji mocujących, przedstawionym w EN 1363-1 i EN 1366-2 dla wymaganego czasu klasyfikacyjnego. Należy stosować właściwe ognioodporne łączniki dostosowane do użytych materiałów (klasyfikacja ved, hod).

 

Klasyfikacja

EI 120 (ved-hod i ↔ o) S 1500 C300 AA multi

EI 120 (ved-hod i ↔ o) S 1500 C10000 AA multi

 

Wymiary

Dostępny zakres [mm]

VU120 klapa odcinająca do systemów wentylacji pożarowej - wymiar

Przegroda wystaje poza obrys klapy:
X = od strony mechanizmu,
Y = od strony szachtu/przewodu

VU120 klapa odcinająca do systemów wentylacji pożarowej - tabela wymiarów

 

VU120 klapa odcinająca do systemów wentylacji pożarowej - wymiary

VU120 klapa odcinająca do systemów wentylacji pożarowej - tabela wymiarów

* wymiar P liczony jest od krawędzi obudowy klapy.

 

VU120 klapa odcinająca do systemów wentylacji pożarowej - wymiar

VU120 klapa odcinająca do systemów wentylacji pożarowej - tabela wymiarów

 

Budowa

 1. Mocowanie od strony mechanizmu (PG 30)
 2. Mocowanie od strony przewodu (PS)
 3. Obudowa z materiału ogniochronnego
 4. Przegroda
 5. Mechanizm sterujący
 6. Uszczelnienie/ogranicznik przegrody
 7. Taśma pęczniejąca
 8. Przekładania zamykania/otwierania przegrody
 9. Etykieta identyfikacyjna wyrobu
VU120 – Rysunki DWG

VU120 – Deklaracja właściwości użytkowych

DTR VU120

Klapy AERECO

Kompatybilne systemy wentylacji: