Vizja Park  1. Strona główna
  2. Referencje
  3. Vizja Park
Referencje -
12/05/2020

Budynek zespołu szkół VIZJA PARK w Warszawie przy ul.Okopowej 17 został wyposażony w system wentylacji bytowej i pożarowej garażu podzimnego AERECO EXIT.GP. Zakres prac AERECO obejmował dostawę wentylatorów pożarowych EGP.AFL, strumieniowych EGP.T, układu detekcji CO i LPG, szaf zasiljąco sterujących ACC.GPF, klap odcianających wentylacji pożarowej VU oraz montaż i wykonanie instalacji elektrycznej wraz z uruchomieniem, próbami, testami dymowymi.

 


Produkty użyte w projekcie / inwestycji