1. Strona główna
  2. Wiedza
  3. Znaczenie wentylacji

Kilka nowych ról wentylacji

 

Do niedawna jedyną rolą wentylacji było zapewnianie użytkownikom pomieszczeń dopływu świeżego powietrza w niezbędnej ilości. Od czasu wprowadzenia ustawy z 24 marca 1982 roku, we Francji, wentylacja pełni nową rolę, którą jest zapewnienie integralność budynku poprzez zapobieganie rozwojowi pleśni i niedopuszczanie do skraplania się wilgoci. Rosnące ostatnio wymagania dotyczące poprawy charakterystyki energetycznej budynków oraz rosnąca świadomość kwestii jakości powietrza, którym oddychamy w pomieszczeniach decydują o nowej roli wentylacji. Poprawa izolacji i uszczelnianie budynków stopniowo eliminują naturalną wymianę powietrza poprzez naturalne nieszczelności. Działania mające na celu ograniczenie kosztów ogrzewania wymagają lepszej kontroli strat ciepła w budynkach, w tym również strat związanych z wentylacją, których udział w bilansie energetycznym budynku cały czas rośnie.

Większość elementów i wyposażenia obiektów budowlanych, które mają bezpośredni lub pośredni związek ze stratami energii w mieszkaniach, takich jak okna, izolacje, źródła ciepła itd., dzięki dużym postępom technicznym w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zostały znacznie zoptymalizowane.

Dlatego obecnie głównym źródłem oszczędności energii w budynkach jest wentylacja. Choć stanowi ona średnio 20–25% kosztów ogrzewania w nieizolowanych lub słabo izolowanych obiektach, to poziom ten może sięgać nawet 50% strat ciepła w bardzo szczelnych i dobrze izolowanych budynkach.

Z tego powodu niezbędne staje się wdrożenie skutecznego rozwiązania dla wentylacji, które korzystnie będzie łączyć wydajność energetyczną i jakość powietrza w pomieszczeniach.

Wiele rządów ma coraz większą świadomość o roli wentylacji, ponieważ większość przepisów europejskich wymaga stosowania instalacji wentylacyjnych w budownictwie i uwzględnia ich wpływ na zużycie energii w kontekście istniejących przepisów o ochronie cieplnej budynków.

Wśród tych systemów jeden z nich korzystnie łączy jakość powietrza w pomieszczeniach i oszczędności energii: jest to wentylacja sterowana zapotrzebowaniem.

 

Wentylacja przez okna: przestarzały i kosztowny nawyk

Dawny kontekst energetyczny, mniej surowy od obecnego, dopuszczał otwieranie okien w celu zapewnienie wymaganego poziomu higieny w pomieszczeniach użytkowanych przez ludzi. Obecnie, nowe kwestie ochrony środowiska i przepisy w sprawie zużycia energii wymagają stosowania automatycznych systemów wentylacji realizujących te funkcje.

W praktyce okazuje się, że dążenie do poprawy wydajności energetycznej jest wyraźnie sprzeczne ze koncepcją starych systemów wentylacji. Obecnie jasne jest, że użytkownik pomieszczenia nie powinien samodzielnie oceniać ani ilości powietrza wymaganej do wymiany, ani miejsca w którym świeże powietrze ma być wprowadzane do pomieszczeń, nie mówiąc już o czasie wentylacji.

W przypadku wentylacji przez okna, ilość wymienianego powietrza jest albo zbyt niska (a czas wentylacji zbyt krótki albo obejmowanych nią jest zbyt mała liczba pomieszczeń), albo zbyt wysoka (co powoduje poważne straty ciepła, zwłaszcza w zimie). Przykładowo, gdy temperatura zewnętrzna wynosi 5 °C, a wewnętrzna 21 °C, wentylacja przez otwarcie okna na czas 10 minut zużywa około 1 kW ogrzewania na godzinę , co oznacza 0,14 EUR dla ogrzewania elektrycznego.

Otwarcie okna na 10 minut zimą, to koszt 0,14 € *

 

Dlatego odpowiedni i automatyczny system wentylacji jest jedynym sposobem zapewnienia optymalnej jakości powietrza w pomieszczeniu i oszczędności energii pozwalającym znacznie ograniczyć straty ciepła i wyeliminować potrzebę wentylacji przez okna, w szczególności w sezonie grzewczym.

* Dane oparte na średnich kosztach energii elektrycznej we Francji, oszacowanie dla temperatury wewnętrznej 21 °C i normalnych warunków.