1. Strona główna
 2. Wiedza
 3. Konserwacja instalacji wentylacji mechanicznej

Regularna konserwacja dla lepszej jakości

 

Przepisy nie zawierają szczegółowych zapisów określających wymagane działania lub ich częstotliwość w zakresie konserwacji mechanicznej wentylacji wywiewnej. Niemniej jednak francuska ustawa z dnia 22 października 1969 r. w sprawie wentylacji mieszkań stanowi, że „zdolność do wentylacji domów musi być ogólna i trwała przynajmniej w okresie, gdy temperatura wymaga zamykania okien i gdy trzeba zapewnić ogólny obieg powietrza z pomieszczeń „suchych” do „mokrych””. Bez określania wymogów dotyczących konserwacji, ustawa ta reguluje podstawowe zasady wentylacji w mieszkaniach.

Co należy do kluczowych czynności konserwacyjnych w przypadku mechanicznej wentylacji wywiewnej?

W przypadku niektórych systemów wentylacyjnych, takich jak mechaniczne instalacje wywiewne w budynkach współużytkowanych przez wiele osób, konserwacja i serwisowanie instalacji są zazwyczaj obowiązkowe.
Aby określić zakres czynności konserwacyjnych i serwisowych, którym należy poddać takie instalacje, należy zinwentaryzować występujące w niej elementy.

 • W przypadku nawiewników, aby zapewnić ich prawidłowe działanie wystarczy ich coroczne czyszczenie. Zasadniczo ich konserwacja polega na przetarciu wilgotną szmatką. W żadnym wypadku nie należy płukać nawiewnika higrosterowanego wodą. Wpłynęłoby to niekorzystnie na funkcjonowanie czujnika i nie gwarantowałoby odpowiedniego przepływu powietrza.
  Należy też uważać, aby nie doszło do zatkania nawiewników, ponieważ w takiej sytuacji do pomieszczeń przestałoby docierać świeże powietrze. Wloty powietrza muszą pozostawać zawsze łatwo dostępne.
 • To samo dotyczy konserwacji i dostępności kratek wyciągowych. Należy zwrócić uwagę na fakt, że niektóre kratki mogą wymagać do działania zasilania energią elektryczną z baterii/akumulatorów lub z sieci. W przypadku zasilania bateryjnego, stan pracy kratki należy kontrolować co roku aby potwierdzić, czy stan baterii zapewnia prawidłową autonomię pracy urządzenia. W przypadku zasilania z sieci, nie ma potrzeby przeprowadzania żadnych kontroli elektrycznych. Przewaga zasilania sieciowego nad zasilaniem bateryjnym polega na tym, że zasilanie sieciowe jest stałe i praca urządzenia nie jest ograniczona maksymalnym czasem pracy na zasilaniu bateryjnym. W przypadku zasilania bezpośrednio z sieci, przed zdemontowaniem przedniej ścianki kratki konieczne jest odcięcie zasilania przed wykonaniem czynności konserwacyjnych. Te zalecenia są też wyraźnie wspomniane w informacjach o instalacji danego typu zasilania.
 • Przepusty powietrza, czyli zwykle szczeliny pod drzwiami pomiędzy dwoma pomieszczeniami, muszą być wystarczająco duże, aby zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza pomiędzy pomieszczeniami. Na przykład podcięcie drzwi musi mieć co najmniej 1-2 cm wysokości na całej szerokości drzwi.
 • Niezmiernie istotne będzie sprawdzenie poprawności zasilania urządzeń wentylacyjnych (wentylatorów). W przypadku instalacji indywidualnej dostępne są metody czyszczenia przewodów wentylacyjnych. Czynności te należy powtarzać co 5 lat. W przypadku instalacji współużytkowanych, konserwacja powinna być przeprowadzana co najmniej co 5 lat, a najlepiej co 2 lata.
 • W odniesieniu do wentylatora, które jest centralnym elementem instalacji wentylacyjnej, należy przestrzegać następujących wymagań konserwacyjnych:
 1. Sprawdzenie zużycia części łączących urządzenie z systemem przewodów. Jeśli części te wydają się zużyte, należy je wymienić.
 2. Wirnik wentylatora wymaga czyszczenia najlepiej co roku i nie rzadziej, niż raz na dwa lata. Niektóre wentylatory Aereco wyposażone są w filtry zabezpieczające wirnik. W takim przypadku konieczne jest ich czyszczenie co roku i wymienianie co dwa lata. Inne urządzenia mogą być wyposażone w chroniony patentem system umożliwiający demontaż wirnika w celu jej oczyszczenia gorącą wodą. Po wyschnięciu wirnik można łatwo zamontować.

Niektóre wentylatory zbiorczej wentylacji mechanicznej, są wyposażone w paski klinowe. Wymagają one wymiany w razie zużycia.

 • Ostatnim elementem do sprawdzenia jest wyrzutnia z instalacji wentylacyjnej na dachu. Należy dokonać jej oględzin i sprawdzić jej stan, w tym zanieczyszczenie.