1. Strona główna
  2. Wiedza
  3. Kratki wentylacyjne

Kratki wydechowe i jednostki wydechowe do walki ze źródłami zanieczyszczeń

 

Wentylacja umożliwia odprowadzanie na zewnątrz zużytego powietrza i zapobiega gromadzeniu się wilgoci wewnątrz budynku, która w dłuższej perspektywie mogłaby prowadzić do rozwoju pleśni lub nawet do uszkodzenia konstrukcji budynku. Z tego powodu wyposażenie obiektów w instalacje wentylacji (grawitacyjnej lub mechanicznej), które zapewnią wymianę powietrza poprzez: nawiewniki, kratki wywiewne w przypadku wentylacji grawitacyjnej i kratki wyciągowe w przypadku mechanicznej wentylacji wywiewnej wydaje się niezbędne.

 

Czym różni się kratka wywiewna od kratki wyciągowej?

Pojęcie kratka wentylacja lub kratka wyciągowa stosowane jest w przypadku wentylacji grawitacyjnej lub hybrydowej. Kratka taka ma duże otwory umożliwiające przepływ powietrza przy niskiej różnicy ciśnienia.

Pojęcie wentylator wywiewny używane jest w odniesieniu do wentylacji mechanicznej. Powietrze jest mechanicznie wyciągane przez wentylator, a różnica ciśnienia roboczego jest w tym przypadku wyższa, niż w wentylacji grawitacyjnej.

Kratki są podłączone do przewodów wentylacyjnych i umożliwiają odprowadzanie zużytego powietrza. Montuje się je w kuchniach, w łazienkach i w toaletach.

 

Jakie rodzaje kratek oferuje Aereco?

Aereco oferuje dwa rodzaje kratek wentylacyjnych: higrosterowane oraz o stałej przepustowości.

Kratki higrosterowane dostosowują przepływ powietrza do względnego poziomu wilgotności w otoczeniu. Im wyższa wilgotność powietrza w pomieszczeniu, na przykład podczas kąpieli, tym większe otwarcie przepustnic w kratce, aby odprowadzić wilgotne powietrze.

Czujnik wilgoci wykonany jest z pasków tkaniny poliamidowej, które wydłużają się, gdy wilgotność powietrza wzrasta i skracają się, gdy powietrze staje się suche. Czujnik ten steruje przepustnicami, które zmieniają przekrój czynny umożliwiając usuwanie większego lub mniejszego strumienia powietrza.

Taki sposób sterowania jest stosowany w kratkach wentylacyjnych i dostosowuje przepływ powietrza do rzeczywistych potrzeb pomieszczeń, zmniejszając straty ciepła i optymalizując zużycie energii elektrycznej przez wentylatory. Regulacja wilgotności względnej pomaga w zapewnianiu dobrej jakości powietrza pełniąc rolę wskaźnika sygnalizującego zanieczyszczenie powietrza w otoczeniu.

Kratki o stałym przepływie mają taki sam kształt, jak kratki higrosterowane, ale nie są wyposażone w żaden czujnik regulujący przepływ.
Zależnie od typu kratki, użytkownik może zwiększyć wydajność wyciągu za pomocą linki, przełącznika, pilota lub z wykorzystaniem czujników, takich jak czujniki obecności osób w pomieszczeniu, czujniki CO2, czy czujniki lotnych związków organicznych.

 

Jak instaluje się kratkę wentylacyjną?

Kratkę wentylacyjną umieszcza się w górnej części ściany lub na suficie, w miejscu do którego trafia ciepłe, zużyte powietrze.

Kratki wentylacyjne zoptymalizowano z myślą o pracy przy niskich różnicach ciśnienia, wyposażając je w duże otwory. Kratki montuje się w przewodach wentylacyjnych.

Kratki mogą współpracować z wieloma typami przewodów: okrągłymi, metalicznymi, plastikowymi, półsztywnymi…

 

Jakie czynności konserwacyjne należy wykonywać?

Czujnik wilgoci nie wymaga konserwacji.

Zaleca się natomiast regularne czyszczenie widocznej części obudowy kratki. Pyły zawieszone w usuwanym powietrzu będą osadzać się na powierzchni czołowej i mogą w rezultacie częściowo zatkać kratkę, przewód i wentylator, powodując zmniejszenie wydajności wentylacji i wzrost zużycia energii.