1. Strona główna
 2. Wiedza
 3. Zasady, których należy przestrzegać podczas montażu instalacji mechanicznej wentylacji wywiewnej

Zasady, których należy przestrzegać podczas instalowania mev

 

Po pierwsze, montaż instalacji mechanicznej wentylacji wywiewnej (MEV) musi być wykonany przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje. Oprócz informacji zawartych poniżej konieczne jest zapoznanie się z instrukcją producenta, w której znajdują się dalsze informacje.

Niewłaściwy montaż może spowodować uszkodzenie wspornika montażowego, hałaśliwą pracę w przypadku wibracji wentylatora lub zmniejszenie jego wydajności.

MEV installation -Advice category page

Umiejscowienie wentylatora

 • Umiejscowienie wentylatora należy zaplanować przed montażem. Konieczne jest również zaizolowanie termiczne wszystkich przewodów wentylacyjnych prowadzonych w przestrzeniach nieogrzewanych, aby uniknąć wkraplania się wody w przewodach.
 • Aby uzyskać taką samą skuteczność działania wentylacji w różnych pomieszczeniach, należy starać się zachować taką samą długość wszystkich przewodów od wentylatora do kratek wyciągowych. Idealnie wentylator powinien się znaleźć jak najbliżej przewodu kuchennego.
 • Większość wentylatorów można podwiesić do konstrukcji budynku na linkach lub na innym systemie zawieszenia bądź bezpośrednio przymocować do ściany. W przypadku montażu ściennego niektóre sprzedawane wentylatory mają załączone szablony ułatwiające wykonanie otworów montażowych w ścianie. Na przykład urządzenie V4A dostarczane jest z podstawą umożliwiającą precyzyjne określenie rozmieszczenia śrub mocujących.
MEV installation -Advice category page

Jak podłączyć wentylator?

Podczas wykonywania połączeń elektrycznych wentylatora należy przestrzegać przepisów obowiązujących w kraju, w którym odbywa się instalacja. Niezależnie od tego obowiązuje kilka reguł.

 • Po pierwsze, konieczne jest posiadanie dedykowanej linii elektrycznej na tablicy rozdzielczej zabezpieczonej wyłącznikiem. Tablica rozdzielcza musi być również wyposażona w wyłącznik różnicowy 30 mA na linii.
 • Do połączeń centrali wentylacyjnej z tablicą rozdzielczą należy użyć przewodów o przekroju 1,5 mm². Należy zwrócić uwagę na oznaczenie przewodów wg kolorów poniżej:
  – Przewód pod napięciem Czerwony
  – Przewód neutralny Niebieski
  – Uziemienie Zielono-żółty

Na schemacie obok przedstawiono typową instalację wentylatora.

MEV installation -Advice category page

Eliminowanie uciążliwości

 • Jeśli wentylator jest montowany bezpośrednio na ścianie, pomiędzy ścianą, a punktami mocowania urządzenia należy włożyć podkładki tłumiące drgania, co zapobiegnie w przenoszeniu się drgań na konstrukcję budynku i eliminację hałasu który mógłby przeszkadzać użytkownikom. Na przykład drgania mogą być bardziej odczuwalne w nocy, jeżeli wentylator zostanie zainstalowany zbyt blisko sypialni.
 • W zależności od układu instalacji wentylacyjnej, można też zastosować tłumiki. Ograniczają one bardzo istotnie hałas emitowany do pomieszczeń przez kratki. Może to być szczególnie przydatne w małych kawalerkach z kuchnią otwartą na pokój dzienny/sypialnię.
 • Jeśli w instalacji wentylacji wykorzystano elastyczne przewody wentylacyjne, typu rozszerzalnego lub nie, należy upewnić się, czy nie są one ani zbyt luźne, ani zbyt ciasne. Do problemów z akustyką instalacji może również dochodzić w przypadku nieprzestrzegania zaleceń producenta dotyczących prowadzenie przewodów wentylacyjnych (odpowiednie kąty w łukach).
MEV installation -Advice category page

Wybór produktów

 • Średnica przewodu wentylacyjnego musi być również dobrana do ilości przepływającego przez niego powietrza. We Francji powszechnie stosuje się przewody wentylacyjne o średnicy 125 mm dla wyciągu kuchennego i jeden lub więcej przewodów 75 lub 100 mm do wentylacji łazienek lub toalet.
 • Higrosterowane kratki wyciągowe dobiera się z uwzględnieniem aktualnych zaleceń technicznych. Ocena techniczna określa wymagany typ regulacji wentylacji w pomieszczeniu, która zapewni dobrą jakość powietrza i jednocześnie regulację wywiewu.
MEV installation -Advice category page

Zalecenia techniczne

 • Należy sprawdzić, czy podcięcia pod drzwiami zapewniają swobodny przepływ powietrza z jednego pomieszczenia do drugiego. Generalnie podcięcia muszą mieć od 1 do 2 cm wysokości na całej szerokości drzwi.
 • Ostatnim punktem, który należy rozważyć podczas instalacji wentylacji mechanicznej, jest wyrzutnia dachowa, który musi być odpowiednio zwymiarowana. Musi ona być umieszczona wystarczająco daleko od wlotów powietrza, aby nie powodować zjawiska ponownego zasysania zużytego powietrza. Ponadto przepisy zabraniają odprowadzania powietrza z instalacji wentylacyjnej na poddasza.