Montaż pionowy lub poziomy

Maksymalna temperatura pracy: 75°C

Maksymalna prędkość powietrza w przewodzie: 8 m/s

Montaż “na wcisk”

Przystosowana do współpracy z okapem kuchennym

Opis
Dane techniczne
Rysunek
Galeria
Dokumenty

Zasada działania

Klapa umożliwia jednokierunkowy przepływ powietrza. W sytuacji wystąpienia przepływu zwrotnego przegrody klapy zamykają się i przepływ zostaje zablokowany.

 

CHARAKTERYSTYKI PRZEPŁYWOWE

Maksymalna prędkość powietrza w przewodzie 8 m/s

BUDOWA

WYMIARY [mm] 

MONTAŻ

Klapę zwrotną ZIP.125 montuje się poprzez wsunięcie do przewodu wentylacyjnego.

Obwodowa uszczelka zapewnia szczelność i stabilność montażu przy nadciśnieniu zwrotnym do 300 Pa. Przy wyższych ciśnieniach klapę należy zabezpieczyć przed przesuwaniem.

Przy montażu w poziomym przewodzie wentylacyjnym zaślepka klapy musi być umieszczona w pozycji pionowej. Uszczelka obwodowa musi szczelnie przylegać do przewodu. Klapa musi być ustawiona precyzyjnie w płaszczyźnie prostopadłej do osi przewodu.

Montaż w pionowym przewodzie jest możliwy jedynie zaślepką skierowaną ku górze.
Podczas montażu zestawu, regulator przepływu MRM + klapa zwrotna ZIP, klapę należy montować za regulatorem przepływu. Takie ustawienie nie blokuje ruchu przegród klapy oraz nie zakłóca działania regulatora.

 

 

Katalog systemu VBP HIGRO AERECO

DTR ZIP.125.M

Katalog systemu AR HIGRO AERECO

Katalog systemu AR PRESO AERECO

Katalog systemu VR HIGRO AERECO

Kompatybilne systemy wentylacji: