Samoczynny, nastawny regulator przepływu


Wentylacja mechaniczna wywiewna lub nawiewna


Możliwość wyboru żądanej wartości przepływu


Dowolna pozycja montażu (pion/poziom)


Opis
Dane techniczne
Rysunek
Galeria
Dokumenty

Regulator samoczynnie utrzymuje przepływ na ustawionym poziomie. Możliwość zmiany poziomu przepływu przy pomocy pierścienia.

Zmianę zakresu regulacji dokonuje się poprzez demontaż szarego ogranicznika przepływu umieszczonego nad elementem regulacyjnym. Regulacji w obszarze danego zakresu dokonuje się poprzez obrót pierścienia umieszczonego w tylnej części regulatora. Pierścień posiada znacznik i oznaczenia literowe określające nastawiony przepływ.

 

MRM.125.1

MRM.125.2

MRM.160

MRM.200

MRM.250

WYMIAR [mm]

 

MRM.125.1

MRM.125.2

MRM.160

MRM.200

MRM.250

 

Katalog system AR HIGRO

Zbiorcza, jednorurowa wentylacja mechaniczna AR HIGRO® stanowi system ze zmiennym strumieniem przepływającego powietrza, dostosowanym do rzeczywistych potrzeb użytkowników mieszkań. Regulację przepływu zapewniają higrosterowane nawiewniki i kratki wyciągowe. Taki sposób regulacji pozwala osiągnąć optymalną jakość powietrza przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii na podgrzanie powietrza wentylacyjnego.

Katalog system AR PRESO

Zbiorcza, jednorurowa wentylacja mechaniczna AR PRESO® stanowi system ze stałym strumieniem powietrza nawiewanego i wyciąganego z pomieszczeń. Strumień powietrza przepływający w instalacji jest stały, niezależnie od zmieniającego.

Katalog System VR HIGRO AERECO

Zbiorcza wentylacja mechaniczna VR HIGRO® stanowi system ze zmiennym strumieniem przepływającego powietrza, dostosowanym do rzeczywistych potrzeb użytkowników mieszkań. Regulację przepływu zapewniają higrosterowane nawiewniki i kratki wyciągowe. Taki sposób regulacji pozwala osiągnąć optymalną jakość powietrza przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii na podgrzanie powietrza wentylacyjnego.

Katalog System VBP HIGRO AERECO

Wentylacja niskociśnieniowa VBP HIGRO® stanowi system ze zmiennym strumieniem przepływającego powietrza, dostosowanym do rzeczywistych potrzeb użytkowników mieszkań. Regulację przepływu zapewniają higrosterowane nawiewniki i kratki wyciągowe. Taki sposób regulacji pozwala osiągnąć optymalną jakość powietrza przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii na odgrzanie powietrza wentylacyjnego.

Kompatybilne systemy wentylacji: