Wentylacja wyciągowa


Montaż na zewnątrz budynku


Opis
Dane techniczne
Rysunek
Galeria
Dokumenty

Zastosowanie

Podstawy SBC nie są elementami uniwersalnymi. Ich konstrukcja została dostosowana do danych modeli wentylatorów dachowych HAT. Zalecane jest stosowanie zestawów tłumiących składających się z podstawy SBC.250 i tłumika półelastycznego SAS.

 

BUDOWA

Podstawa zakończona jest w dolnej części króćcem przyłączeniowym nyplowym, umożliwiającym połączenie z przewodem wentylacyjnym. Zaleca się połączenie podstawy SBC.250 z przewodem wentylacyjnym przy pomocy tłumika SAS.

Podstawa wyposażona jest w izolację termiczną, wibroizolatory oraz uszczelkę.

 

MONTAŻ

podstawę SBC podłączyć do instalacji z pośrednictwem tłumika SAS

WYMIARY [mm] 

 

SBC.250

 

 

DTR SBC.250

Katalog system AR HIGRO

Zbiorcza, jednorurowa wentylacja mechaniczna AR HIGRO® stanowi system ze zmiennym strumieniem przepływającego powietrza, dostosowanym do rzeczywistych potrzeb użytkowników mieszkań. Regulację przepływu zapewniają higrosterowane nawiewniki i kratki wyciągowe. Taki sposób regulacji pozwala osiągnąć optymalną jakość powietrza przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii na podgrzanie powietrza wentylacyjnego.

Katalog system AR PRESO

Zbiorcza, jednorurowa wentylacja mechaniczna AR PRESO® stanowi system ze stałym strumieniem powietrza nawiewanego i wyciąganego z pomieszczeń. Strumień powietrza przepływający w instalacji jest stały, niezależnie od zmieniającego.

Kompatybilne systemy wentylacji: