Montaż pionowy lub poziomy


Maksymalna temperatura pracy: 75°C


Maksymalna prędkość powietrza w przewodzie: 8 m/s


Montaż “na wcisk”


Przystosowana do współpracy z okapem kuchennym


Opis
Dane techniczne
Rysunek
Galeria
Dokumenty

Zasada działania

Klapa umożliwia jednokierunkowy przepływ powietrza. W sytuacji wystąpienia przepływu zwrotnego przegrody klapy zamykają się i przepływ zostaje zablokowany.

 

CHARAKTERYSTYKI PRZEPŁYWOWE

Maksymalna prędkość powietrza w przewodzie 8 m/s

BUDOWA

WYMIARY [mm] 

MONTAŻ

Klapę zwrotną ZIP.125 montuje się poprzez wsunięcie do przewodu wentylacyjnego.

Obwodowa uszczelka zapewnia szczelność i stabilność montażu przy nadciśnieniu zwrotnym do 300 Pa. Przy wyższych ciśnieniach klapę należy zabezpieczyć przed przesuwaniem.

Przy montażu w poziomym przewodzie wentylacyjnym zaślepka klapy musi być umieszczona w pozycji pionowej. Uszczelka obwodowa musi szczelnie przylegać do przewodu. Klapa musi być ustawiona precyzyjnie w płaszczyźnie prostopadłej do osi przewodu.

Montaż w pionowym przewodzie jest możliwy jedynie zaślepką skierowaną ku górze.
Podczas montażu zestawu, regulator przepływu MRM + klapa zwrotna ZIP, klapę należy montować za regulatorem przepływu. Takie ustawienie nie blokuje ruchu przegród klapy oraz nie zakłóca działania regulatora.

 

 

DTR ZIP.125

Katalog system AR HIGRO

Zbiorcza, jednorurowa wentylacja mechaniczna AR HIGRO® stanowi system ze zmiennym strumieniem przepływającego powietrza, dostosowanym do rzeczywistych potrzeb użytkowników mieszkań. Regulację przepływu zapewniają higrosterowane nawiewniki i kratki wyciągowe. Taki sposób regulacji pozwala osiągnąć optymalną jakość powietrza przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii na podgrzanie powietrza wentylacyjnego.

Katalog system AR PRESO

Zbiorcza, jednorurowa wentylacja mechaniczna AR PRESO® stanowi system ze stałym strumieniem powietrza nawiewanego i wyciąganego z pomieszczeń. Strumień powietrza przepływający w instalacji jest stały, niezależnie od zmieniającego.

Katalog System VR HIGRO AERECO

Zbiorcza wentylacja mechaniczna VR HIGRO® stanowi system ze zmiennym strumieniem przepływającego powietrza, dostosowanym do rzeczywistych potrzeb użytkowników mieszkań. Regulację przepływu zapewniają higrosterowane nawiewniki i kratki wyciągowe. Taki sposób regulacji pozwala osiągnąć optymalną jakość powietrza przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii na podgrzanie powietrza wentylacyjnego.

Katalog System VBP HIGRO AERECO

Wentylacja niskociśnieniowa VBP HIGRO® stanowi system ze zmiennym strumieniem przepływającego powietrza, dostosowanym do rzeczywistych potrzeb użytkowników mieszkań. Regulację przepływu zapewniają higrosterowane nawiewniki i kratki wyciągowe. Taki sposób regulacji pozwala osiągnąć optymalną jakość powietrza przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii na odgrzanie powietrza wentylacyjnego.

Kompatybilne systemy wentylacji: