VBP HIGRO® system wentylacji niskociśnieniowej

Wentylacja niskociśnieniowa VBP HIGRO® stanowi system ze zmiennym strumieniem przepływającego powietrza, dostosowanym do rzeczywistych potrzeb użytkowników mieszkań.

VR HIGRO® wentylacja mechaniczna zbiorcza

Zbiorcza wentylacja mechaniczna VR HIGRO® stanowi system ze zmiennym strumieniem przepływającego powietrza, dostosowanym do rzeczywistych potrzeb użytkowników mieszkań.

AR HIGRO® wentylacja średniociśnieniowa

System wentylacji AERECO AR HIGRO® przeznaczony jest do kompleksowej obsługi budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Zbiorcza, jednorurowa wentylacja mechaniczna AR HIGRO® stanowi system ze zmiennym strumieniem przepływającego powietrza, dostosowanym do rzeczywistych potrzeb użytkowników mieszkań.

AR PRESO® wentylacja średniociśnieniowa

Jednorurowa wentylacja mechaniczna, stanowiąca system ze stałym strumieniem powietrza nawiewanego i wyciąganego z pomieszczeń.

AXIS.ZZ system różnicowania ciśnienia

AXIS.ZZ  przeznaczony jest do stosowania we wszystkich kategoriach budynków wielokondygnacyjnych jako system zabezpieczania dróg ewakuacyjnych przed zadymieniem. Może być wykorzystywany do ochrony dróg ewakuacyjnych obejmujących klatki schodowe, przedsionki, korytarze ewakuacyjne, szyby windowe oraz wszystkie inne pomieszczenia, w których powinno się zapewnić wysoki stopień bezpieczeństwa na wypadek pożaru.

EXIT.GP system wentylacji garaży podziemnych

System wentylacji garaży EXIT.GP został zaprojektowany w  celu zapewnienia odpowiednich warunków powietrza w garażach wielostanowiskowych. Jego działanie na zapewnić właściwą jakość  powietrza w czasie normalnego użytkowania garażu, jak w również w sytuacji awaryjnej w czasie pożaru.