Automatyczna regulacja mocy za pomocą zintegrowanej automatyki PB

Skrzynka zasilania elektrycznego na obudowie wentylatora

Silnik asynchroniczny

Wirnik z napędem bezpośrednim

Wentylator wyciągowy lub nawiewny jednofazowy

Opis
Dane techniczne
Rysunek
Galeria
Dokumenty

 

CHARAKTERYSTYKI PRZEPŁYWOWE

RAT.100.250.PB

RAT.125.350.PB

RAT.160.600.PB

RAT.200.950.PB

RAT.250.1000.PB

 

Właściwości użytkowe urządzeń zostały podane w katalogu oraz w dokumentacji technicznej DTR.

WYMIARY [mm] 

 

RAT.100.250.PB

RAT.125.350.PB

RAT.160.600.PB

RAT.200.950.PB

RAT.250.1000.PB

DTR RAT

Katalog system AR PRESO

Kompatybilne systemy wentylacji: