Trwała obudowa wykonana z PS/ABS


Kolor biały


Wymiar otworu montażowego: 125 x 200 mm lub maks. Ø 125 mm


Wymiar otworu montażowego: 125 x 200 mm lub maks. Ø 125 mm


Opis
Dane techniczne
Rysunek
Akcesoria
Galeria
Dokumenty

Kratka wyciągowa higrosterowana GHX HIGRO AERECO

przeznaczona jest regulacji powietrza usuwanego z pomieszczeń w instalacjach wentylacji grawitacyjnej i hybrydowej. Mogą być stosowanie w budynkach nowych oraz modernizowanych. Dzięki wyposażeniu w opcję przepływu maksymalnego, uruchamianą wyłącznik impulsowym lub za pomocą czujnika ruchu, w pomieszczeniu utrzymana jest optymalna jakość powietrza przy jednoczesnym ograniczaniu zużycia energii związanej z podgrzaniem powietrza wentylacyjnego.

 

CHARAKTERYSTYKI PRZEPŁYWOWE

Kratka posiada wielopłaszczyznową przepustnicę. Poszczególne łopaty przepustnicy są kontrolowane systemem HIGRO® lub przy pomocy siłownika mechanicznego. System HIGRO® dostosowuje przepływ do chwilowych, rzeczywistych potrzeb. Stopień otwarcia łopat HIGRO® zależy od poziomu wilgotności względnej [35% do 85%]. Łopaty sterowane siłownikiem umożliwiają zwiększenie wydajności wentylacji na żądanie. Kratki są przystosowane do pracy w zakresie ciśnień występujących w systemach wentylacji grawitacyjnej i hybrydowej AERECO.

CHARAKTERYSTYKI AKUSTYCZNE

 

CHARAKTERYSTYKI ELEKTRYCZNE

Model GHX.164, pracujący wyłącznie w trybie HIGRO® nie wymaga zasilania elektrycznego. Kratki posiadające funkcję przepływu maksymalnego zasilane są przy pomocy baterii 9 V 6LR61 (nie dostarczana wraz z kratką) lub z sieci 12 V AC (wymaga instalacji transformatora zamawianego oddzielnie CAL.195). W celu zwiększenia oszczędności energii otwarcie maksymalne dla modelu GHX.165 wymaga podwójnego wykrycia ruchu w polu pracy czujnika (czas pomiędzy kolejnym wykryciem wynosi 25 s.).

WYMIARY [mm] 

MODELE

Przepływ powietrza w kratce GHX zmienia się w zależności od poziomu wilgotności względnej. Modele 165 oraz 166 posiadają funkcję przepływu aksymalnego, uruchamianego przez czujnik ruchu (GHX.165) lub przez użytkownika przy pomocy wyłącznika impulsowego (GHX.166). Otwarcie maksymalne kratki utrzymywane jest przez 20 min., po czym następuje powrót do trybu pracy HIGRO®.

Katalog System VBP HIGRO AERECO

Wentylacja niskociśnieniowa VBP HIGRO® stanowi system ze zmiennym strumieniem przepływającego powietrza, dostosowanym do rzeczywistych potrzeb użytkowników mieszkań. Regulację przepływu zapewniają higrosterowane nawiewniki i kratki wyciągowe. Taki sposób regulacji pozwala osiągnąć optymalną jakość powietrza przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii na odgrzanie powietrza wentylacyjnego.

Kompatybilne systemy wentylacji: