Wersje z czujnikami: wilgotności względnej, obecności, przyciskiem ręcznym, CO2, VOC, wersje sterowane pilotem.


Cicha praca: ciche otwarcie przepustnic przy przepływie maksymalnym (nowy silnik).


Króciec do pomiaru ciśnienia: Możliwość pomiaru ciśnienia do obliczenia przepływu.


Przepłwy ‘+’: możliwość regulacji zakresu przepływu przy instalacji (do +50 m3/h oprzy maksymalnym przepływie).


Sygnalizacja rozładowania baterii: sygnał dźwiękowy informujący o niskim naładowaniu baterii.


Prosta konserwacja: zdejmowana kratka czołowa .


Wysoka jakość obudowy: (białe tworzywo z połyskiem).


Opis
Dane techniczne
Rysunek
Akcesoria
Galeria
Dokumenty

Przepływ z możliwością zmiany wielkości w zależności od ciśnienia dyspozycyjnego

BXC umożliwia dostosowanie przepływu powietrza do potrzeb i wymagań projektowych. Jedna z dwóch przepustnic może być ustawiona ręcznie na jednej z 6 pozycji. Zmiana położenia przepustnicy zmienia przepływ o około + 10 m3/h  na jednostkowy skok położenia przepustnicy (max = + 50 m3/h). Funkcja ta jest bardzo przydatna do regulacji pionu wentylacyjnego.

Króciec do pomiaru ciśnienia

Specjalny otwór umożliwia pomiar ciśnienia dyspozycyjnego i łatwe obliczenie wartości przepływu.

Modele z czujnikami CO2 lub VOC 

BXC jest pierwszą na świecie kratką wyposażoną w zintegrowany czujnik stężenia CO2  i VOC. Modele te przeznaczone są do biur i innych obiektów użyteczności publicznej. dostępne są również wersje sterowane pilotem bezprzewodowym.

Zawsze czysta kratka wyciągowa

Konserwacja kratki BXC jest niezwykle prosta: zdejmowaną kratkę czołową można czyścić w wodzie z mydłem.

 

CHARAKTERYSTYKI PRZEPŁYWOWE

CHARAKTERYSTYKI AKUSTYCZNE

Szumy własne kratki

Tłumienie kratki

 

CHARAKTERYSTYKI ELEKTRYCZNE

  • modele z opcją maksymalnego przepływu posiadają silniki, wymagają zasilania
    elektrycznego 3V DC bateryjnego 2 x 1,5 V AAA (zasilacz CAL261EX podłączany do sieci 12 V AC)
  • sygnał dźwiękowy oznaczający niski poziom naładowania baterii < 2,2 V
  • test silnika – zwarcie zworki

WYMIARY [mm] 

KOD

Dla systemów AR HIGRO®

Dla systemu VR HIGRO®

Katalog system AR HIGRO

Zbiorcza, jednorurowa wentylacja mechaniczna AR HIGRO® stanowi system ze zmiennym strumieniem przepływającego powietrza, dostosowanym do rzeczywistych potrzeb użytkowników mieszkań. Regulację przepływu zapewniają higrosterowane nawiewniki i kratki wyciągowe. Taki sposób regulacji pozwala osiągnąć optymalną jakość powietrza przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii na podgrzanie powietrza wentylacyjnego.

Katalog System VR HIGRO AERECO

Zbiorcza wentylacja mechaniczna VR HIGRO® stanowi system ze zmiennym strumieniem przepływającego powietrza, dostosowanym do rzeczywistych potrzeb użytkowników mieszkań. Regulację przepływu zapewniają higrosterowane nawiewniki i kratki wyciągowe. Taki sposób regulacji pozwala osiągnąć optymalną jakość powietrza przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii na podgrzanie powietrza wentylacyjnego.

Katalog System VBP HIGRO AERECO

Wentylacja niskociśnieniowa VBP HIGRO® stanowi system ze zmiennym strumieniem przepływającego powietrza, dostosowanym do rzeczywistych potrzeb użytkowników mieszkań. Regulację przepływu zapewniają higrosterowane nawiewniki i kratki wyciągowe. Taki sposób regulacji pozwala osiągnąć optymalną jakość powietrza przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii na odgrzanie powietrza wentylacyjnego.

Kompatybilne systemy wentylacji: