Obudowa wykonana z PS / ABS


Wentylacja mechaniczna wywiewna


Element samoregulacyjny zabezpiecza przed niekontrolowanym wzrostem wydajności; przy wzroście ciśnienia element zwiększa swoją objętość i tym samym nie dopuszcza do nadmiernego wzrostu przepływu powietrza


Podłączenia na kanał Ø100, Ø125 oraz prostokątny


Opis
Dane techniczne
Rysunek
Galeria
Dokumenty

Kratka wyciągowa z samoczynną regulacją przepływu.

Kratka wyciągowa ciśnieniowa zakres przepływu od 15 do 90 m3/h, ciśnienie od 50 do 160 Pa

 

CHARAKTERYSTYKI PRZEPŁYWOWE

Kratka wentylacyjna ciśnieniowa BAP wykres przepływu

CHARAKTERYSTYKI AKUSTYCZNE

Poziom szumów przy podciśnieniu 45 Pa

Kratka wentylacyjna ciśnieniowa BAP - Poziom szumów przy podciśnieniu 45 Pa

*Wartości dla kratek BAP 15 i BAP 30 należy przyjmować analogicznie jak dla BAP 45.

 

Poziom szumów przy podciśnieniu 70 Pa

*Wartość znajduje się poniżej poziomu szumów tła.
**Wartość dla środkowego pasma oktawy od 125 Hz do 4000 Hz.

MODELE

WYMIARY

 

Katalog system AR PRESO

Kompatybilne systemy wentylacji: