PL

Kratki wyciągowe

GHX HIGRO®

Kratka higrosterowana do wentylacji grawitacyjnej lub hybrydowej.

Kratka wyciągowa HIGROsterowana.

Zakres przepływu 12-72/160 m3/h.

  • Wentylacja grawitacyjna lub hybrydowa.
  • Zmiana przepływu w zależności od poziomu wilgotności względnej.
  • Instalacja na kanał murowany prostokątny.
  • Mieszkania, obiekty użyteczności publicznej, biura.