zbilansowany nawiew i wyciąg powietrza


filtry: klasy G4 dla powietrza usuwanego z pomieszczeń, klasy F7 dla powietrza zewnętrznego


lokalizacja w obudowie króćców ssawnych i tłocznych bez możliwości zmiany


budowa modułowa: oddzielny moduł silnika i wymiennika


wbudowany czujnik ciśnienia


obudowa z tworzywa izolującego termicznie i akustycznie


Opis
Dane techniczne
Rysunek
Akcesoria
Galeria
Dokumenty

 

CHARAKTERYSTYKI PRZEPŁYWOWE

CHARAKTERYSTYKI PRZEPŁYWOWE

Poziom mocy akustycznej LWA dla przepływu 205 [m3/h]: 48 dB(A)

 • Budowa modułowa umożliwia montaż silników będących głównym źródłem hałasu w oddzielnym pomieszczeniu.
 • Silniki po przeciwnej stronie wymiennika niż pomieszczenie – dodatkowe tłumienie  hałasu w wymienniku.

 

CHARAKTERYSTYKI ELEKTRYCZNE

 • elektroniczna stabilizacja podciśnienia umożliwiająca współpracę z kratkami higrosterowanymi
 • wbudowane zabezpieczenie termiczne
 • nagrzewnica wstępna (akcesoria) sterowana automatyką
 • zasilanie prądem jednofazowym 230 V – 50 Hz
 • maksymalny pobór mocy: 140 W
 • I maks.: 2 A
 • I maks. z nagrzewnicą HIT.R: 10 A

WYMIARY [mm] 

MONTAŻ

 • podłączenia  Ø160 mm (króćce w zestawie)
 • wymagany dostęp serwisowy do wszystkich elementów systemu
 • stosować tłumik SAS.160.1200 pomiędzy sekcją wentylatorów
  i sekcją wymiennika
 • stosować tłumik SAS.160.700 po stronie wyrzutu
 • tłumiki SAS pełnią rolę króćców elastycznych
 • sekcję wentylatorów należy montować poza pomieszczeniami mieszkalnymi
 • montaż wewnątrz budynku
 • pozioma i pionowa pozycja montażu
Katalog systemu DR HIGRO AERECO