Budowa modułowa: oddzielne sekcje wymiennika i napędowa.

Filtry: G4 dla powietrza usuwanego z pomieszczeń, F7 dla powietrza zewnętrznego.

Wbudowany czujnik ciśnienia.

Wymiennik ciepła przeciwprądowy aluminiowy.

Obudowa sekcji wymiennika wykonana z polipropylenu, obudowa sekcji napędowej z blachy stalowej ocynkowanej.

Lw = 48 dB(A)

Opis
Dane techniczne
Rysunek
Galeria
Dokumenty

 

CHARAKTERYSTYKI PRZEPŁYWOWE

 

CHARAKTERYSTYKI ELEKTRYCZNE

 • silnik elektroniczne komutowany EC
 • wbudowane zabezpieczenie termiczne
 • zasilanie napięciem jednofazowym 230 V – 50 Hz, IP maks. 2 A (10 A dla instalacji
  z nagrzewnicą elektryczną)

MONTAŻ

 • podłączenia ø 160mm
 • wymagany dostęp serwisowy do wszystkich elementów systemu
 • zaleca się stosowanie tłumika SAS.160.1200 pomiędzy sekcjami napędową
  a wymiennika
 • zaleca się stosowanie tłumika SAS.160.700 po stronie wyrzutu
 • zaleca się montaż sekcji napędowej poza pomieszczeniami mieszkalnymi
 • pozioma lub pionowa pozycja montażu

 

 

WYMIARY [mm] 

DTR RAY