Możliwość montażu w przegrodzie budowlanej oraz w oddaleniu od tej przegrody - Dozwolony bliski montaż

Montaż w ścianach sztywnych, stropach oraz w ścianach o konstrukcji lekkiej (płyty gipsowo-kartonowe na ruszcie stalowym)

Zoptymalizowana powierzchnia netto zapewnia minimalną stratę ciśnienia

Klasa szczelności min. B wg EN1751

Badana zgodnie z EN1366-2 do 500 Pa

Mechanizm sterujący poza przegrodą

Montaż wewnątrz budynków, temperatura pracy: maks. 50°

Mogą być stosowane z przewodem wentylacyjnym podłączonym tylko z jednej strony, lub bez przewodów jako klapy transferowe

Mechanizm sterujący MFUSP może być wyposażony dodatkowo w jednobiegunowy wyłącznik krańcowy (wskazuje zamknięte i otwarte położenie przegrody klapy)

Siłowniki Belimo wyposażone są standardowo w jednobiegunowy wyłącznik krańcowy (wskazuje zamknięte i otwarte położenie przegrody klapy)

Opis
Dane techniczne
Rysunek
Dokumenty

Bliski montaż

2 klapy.

Bliski montaż

4 klapy.

Montaż

Montaż w ścianach oraz w oddaleniu od ścian:

 • z gazobetonu, bloków silikatowych, żelbetu o grubości min. 100 mm,
 • z płyt gipsowo-kartonowych typu A oraz F o grubości min. 100 mm.

Montaż w stropach o grubości min. 110 mm.

 

Klasyfikacja

 

EI 60/90/120 (ve ho i ↔ o) S (300/500 Pa) 
szczegółowe informacje w aktualnej deklaracji właściwości użytkowych oraz DTR

 

Wymiary

Obudowa dostępna w rozmiarach od 200×100 do 800×600 mm (możliwość zamówienie klapy w rozmiarach pośrednich):

 

Budowa

 1. Obudowa z blachy stalowej ocynkowanej o klasie korozyjności C3
 2. Przegroda klapy
 3. Mechanizm sterujący
 4. Uszczelnienie przed zimnym dymem
 5. Uszczelka termopęczniejąca
 6. Podstawa dla bezpiecznika termo-elektrycznego
 7. Płytka ustalająca pozycje montażu
 8. Mocowanie PG20
 9. Etykieta identyfikacyjna
CU-LT Karta katalogowa

DTR CU-LT

CU-LT Deklaracja właściwości użytkowych

Klapy AERECO

Kompatybilne systemy wentylacji: