Jednostronna lub dwustronna odporność ogniowa

Wyrób budowlany oznakowany CE zgodnie z EN 15650:2010

Grubość obudowy klapy wynosi 60 mm niezależnie od średnicy

Stosowana w instalacjach nawiewnych i wywiewnych

Skutecznie zapobiega przenikaniu dymu i gazów o niskiej i wysokiej temperaturze

Klapa o działaniu samoczynnym (bezpiecznik topikowy)

Klasyfikacja ogniowa zgodna z EN 13501-3 + A1

Badana zgodnie z EN 1366-2

Opis
Dane techniczne
Rysunek
Galeria
Dokumenty

ABS2.60

Klasyfikacja ogniowa

EI 60 (Ve ho i ↔ o) S (300 Pa)

ABS2.90

Klasyfikacja ogniowa

EI 90 (Ve ho i ↔ o) S (300 Pa)

ABS2.120

Klasyfikacja ogniowa

EI 120 (Ve i ↔ o) S (300 Pa)

ABS.60

Klasyfikacja ogniowa

EI 60 (Ve ho o  → i) S (300 Pa)

ABS.120

Klasyfikacja ogniowa

EI 120 (Ve o → i) S (300 Pa)

MONTAŻ W PRZEGRODZIE

Dwustronne klapy ABS2
ABS2.60

ABS2.90

ABS2.120

 
Jednostronne klapy ABS
ABS.60

ABS.120

WYMIARY [mm] 

* Dla klap ABS2 60/90/120 oraz ABS 60/120

** Dla klapy ABS2 60 i ABS 60 podane poniżej wartości
dla danej średnicy są mniejsze o 2 mm

 

ABS, ABS2 – Atest higieniczny

ABS120 – Deklaracja właściwości użytkowych

ABS2 – Deklaracja właściwości użytkowych

DTR ABS2

DTR ABS

Klapy AERECO

Kompatybilne systemy wentylacji: