Skutecznie zapobiega przenikaniu dymu i gazów o niskiej i wysokiej temperaturze

Specyfikacja techniczna EN 15650:2010

Zawiera klapę przeciwpożarową z bezpiecznikiem topikowym

Zawór przeciwpożarowy ABD, ABD² posiada klasę odporności ogniowej EIS 60, EIS 90 lub EIS 120

Opis
Dane techniczne
Rysunek
Galeria
Dokumenty

ABD.60

Klasa odporności ogniowej EI 60 (ve ho o → i) S (300 Pa)

Pozycja montażu

ABD.120

Klasa odporności ogniowej EI 120 (ve ho o → i) S (300 Pa)

Pozycja montażu

ABD260

Klasa odporności ogniowejEI 60 (ve ho i ↔ o) S (300 Pa)

Pozycja montażu

ABD290

Klasa odporności ogniowej EI 90 (ve ho i ↔ o) S (300 Pa)

Pozycja montażu

MONTAŻ – PRZYKŁAD

ABD przykład montażu

*Grubość konstrukcji mocującej, wg aktualnej deklaracji właściwości użytkowych oraz DTR.

 

MONTAŻ W PRZEGRODZIE

 

ABD.60 ø100-125-160-200 [mm]

ABD.60 montaż w przegrodzie

ABD.120 ø100-125-160-200 [mm]

ABD.120 montaż w przegrodzie

ABD²60 ø100-125-160-200 [mm]

ABD260 montaż w przegrodzie

ABD² 90 ø100-125-160-200 [mm]

ABD290 montaż w przegrodzie

WYMIARY 

 

ABD ABD2 – Karta katologowa

ABD2 – Deklaracja właściwości użytkowych

ABD – Deklaracja właściwości użytkowych

DTR ABD2

DTR ABD

ABD2 – Rysunki DWG

Klapy AERECO

Kompatybilne systemy wentylacji: