Skutecznie zapobiega przenikaniu dymu i gazów o niskiej i wysokiej temperaturze

Wyrób budowlany oznakowany CE zgodnie z EN 15650:2010

Stosowany w instalacjach nawiewnych i wywiewnych

Klasyfikacja ogniowa zgodna z EN 13501-3 + A1

Badany zgodnie z EN 1366-2

Zawiera klapę przeciwpożarową z bezpiecznikiem topikowym

Opis
Dane techniczne
Rysunek
Galeria
Dokumenty

ABD.60

Klasyfikacja ogniowa

EI 60 (ve ho o → i) S (300 Pa)

Pozycja montażu

ABD.120

Klasyfikacja ogniowa

EI 120 (ve ho o → i) S (300 Pa)

Pozycja montażu

ABD2.60

Klasyfikacja ogniowa

EI 60 (ve ho o → i) S (300 Pa)

Pozycja montażu

ABD2.90

Klasyfikacja ogniowa

EI 90 (ve ho i ↔ o) S (300 Pa)

Pozycja montażu

MONTAŻ – PRZYKŁAD

 

*Grubość konstrukcji mocującej, wg aktualnej deklaracji właściwości użytkowych oraz DTR.

 

MONTAŻ W PRZEGRODZIE

 

ABD.60 ø100-125-160-200 [mm]

 

 

ABD.120 ø100-125-160-200 [mm]

 

ABD2.60 ø100-125-160-200 [mm]

ABD2.90 ø100-125-160-200 [mm]

WYMIARY 

 

ABD ABD2 – Karta katologowa

ABD – Deklaracja właściwości użytkowych

ABD2 – Deklaracja właściwości użytkowych

DTR ABD2

DTR ABD

ABD2 – Rysunki DWG

Klapy AERECO

Kompatybilne systemy wentylacji: