Średnica nominalna: 100, 125, 160, 200 lub 250 [mm]


Warstwa paroizolacyjna


Możliwość dostosowania kształtu


Długość po instalacji: 700 lub 1200 mm


Półelastyczna konstrukcja


Opis
Dane techniczne
Rysunek
Galeria
Dokumenty

Zasada działania

Precyzyjna konstrukcja tłumików SAS umożliwia skuteczne tłumienie niskich częstotliwości dźwięku w sposób niezwykle skuteczny. Tłumiki zostały zaprojektowane w celu optymalnej współpracy z systemami wentylacji wyciągowej takimi jak A1RC, A2RC, VBP. Tłumiki SAS zachowują parametry tłumienia niezależnie od kierunku przepływu powietrza (możliwy montaż na ssaniu lub tłoczeniu).

 

BUDOWA

Tłumik zakończony jest z jednej strony króćcem przyłączeniowym nyplowym umożliwiającym podłączenie do sieci przewodów. Z drugiej strony wyposażony jest w króciec mufowy umożliwiający wygodne podłączenie wentylatora. Króciec nyplowy wyposażony jest w uszczelkę gumową. Wewnętrzna, specjalnie perforowana rura zapewnia półelastyczność tłumika. Oznacza to, że tłumik zapamiętuje i utrzymuje kształt nadany w wyniku odkształcania. Należy zwrócić uwagę, że wewnętrzna rura nie zmienia przekroju podczas odkształcania. Tłumik SAS wyposażony jest w warstwę paroizolacyjną zapewniającą, że wilgoć z powietrza przepływającego przez tłumik nie będzie ulegać wykraplaniu w wełnie mineralnej nawet podczas montażu w zimnym otoczeniu. Takie rozwiązanie sprawia, że tłumik SAS nie zmienia swoich parametrów tłumiących nawet przy niskich temperaturach otoczenia.

MONTAŻ

Przed rozpoczęciem montażu, tłumik SAS należy rozciągnąć do długości nominalnej. Półelastyczna rura wewnętrzna umożliwia rozciąganie i kształtowanie tłumika bez powstawania zagnieceń i deformacji. Króciec mufowy tłumika ułatwia i przyśpiesza połączenie z wentylatorem. Króciec nyplowy umożliwia szczelne i szybkie połączenie z pionem wentylacyjnym.

DOBÓR TŁUMIKA 

Dobór należy przeprowadzić w oparciu o tabele pasm oktawowych wentylatora i indywidualne obliczenia akustyczne z uwzględnieniem:
zależności od sprężu i przepływu, wpływu instalacji, chłonności pomieszczenia i dopuszczalnych poziomów dźwięku w pomieszczeniach.

 

SAS.100

SAS.125

SAS.160

SAS.200

SAS.250

 

Katalog system AR HIGRO

Katalog system AR PRESO

Katalog System VR HIGRO AERECO

Katalog System VBP HIGRO AERECO

Kompatybilne systemy wentylacji: