PL

Klapy ppoż.

ABS2

Klapa przeciwpożarowa odcinająca

Klapa przeciwpożarowa dopasowana do Twoich potrzeb

W czasie normalnej pracy instalacji przegrody odcinające są utrzymane w pozycji otwartej za ośrednictwem bezpiecznika topikowego. Jeżeli temperatura powietrza w kanale wentylacyjnym przekroczy 72 °C spoiwo bezpiecznika topikowego mięknie i sprężyna zamyka klapę. Przegrody są równocześnie blokowane zatrzaskami. Klapa uzyskuje szczelność dymową. Wraz ze wzrostem temperatury, uszczelnienia termo pęczniejące zwiększają objętość, pozwalają na uzyskanie szczelności przez 60 minut (ABS2EIS60) lub 120 minut (ABS2EIS120). Zdalne określenie położenia przepustnic jest możliwe dzięki opcjonalnemu zastosowaniu wyłącznika krańcowego.