AERECO NA FORUM TERMOMODERNIZACJA  1. Strona główna
  2. Nowości
  3. AERECO NA FORUM TERMOMODERNIZACJA
Nowości -
20/04/2016

Zrzeszenie Audytorów Energetycznych było organizatorem kolejnego szesnastego, którego przewodnim tematem były „Audyty energetyczne w przedsiębiorstwach”. Na spotkaniu omawiano nowe przepisy obowiązujące w tym zakresie. Szczególny nacisk został położony na ustawę o efektywności energetycznej oraz rolę audytorów i ZAE w jej wdrażaniu.
W ramach Forum omówiono nowe rozstrzygnięcia oraz aktualny stan prac wdrożeniowych Ustawy o efektywności energetycznej. Dużo miejsca poświęcono także audytom efektywności energetycznej w małych i średnich przedsiębiorstwach.
Oceniano też poziom wdrożenia dyrektywny EPBD, dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków, a następnie przedstawiono korzyści i problemy wynikające z integracji odnawialnych źródeł energii w obiektach budowlanych.
AERECO było jednym z partnerów wydarzenia.