PL

Aktualności

Publikacje - 10/05/2016

Wentylacja a zaostrzone wymagania WT

Od 1 stycznia 2017 r. zaczną obowiązywać nowe wymagania ekologiczno-energetyczne  dla nowo projektowanych budynków. Wprowadziła je nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, która weszła w życie w 2014 r. Jednym z czynników, który w znaczący sposób wpływa na wskaźnik EP, jest wentylacja, warto więc zastanowić się nad tym, co można zrobić aby sprostać rygorystycznym wytycznym. Zwłaszcza, że odpowiednie podejście projektantów może okazać się tańsze niż zastosowanie w budynku odnawialnych źródeł energii.

Autor : inż. Marcin Gasiński, specjalista AERECO ds. wymagań technicznych i energetycznych

Zapraszamy do przeczytania całego artykułu w ogólnopolskim czasopiśmie Izby Architektów – Zawód:Architekt nr 49 [2016]
[zobacz artykuł]