Możliwość montażu w przegrodzie budowlanej oraz w oddaleniu od tej przegrody - Dozwolony bliski montaż

Montaż w ścianach sztywnych, stropach oraz w ścianach o konstrukcji lekkiej (płyty gipsowo-kartonowe na ruszcie stalowym)

Zoptymalizowana powierzchnia netto zapewnia minimalną stratę ciśnienia

Klasa szczelności C wg EN1751

Badana zgodnie z EN1366-2 do 500 Pa

Mechanizm sterujący poza przegrodą

Montaż wewnątrz budynków, temperatura pracy: maks. 50°

Mogą być stosowane z przewodem wentylacyjnym podłączonym tylko z jednej strony, lub bez przewodów jako klapy transferowe

Mechanizm sterujący MFUS może być wyposażony dodatkowo w jednobiegunowy wyłącznik krańcowy (wskazuje zamknięte i otwarte położenie przegrody klapy)

Siłowniki Belimo wyposażone są standardowo w jednobiegunowy wyłącznik krańcowy (wskazuje zamknięte i otwarte położenie przegrody klapy)

Opis
Dane techniczne
Rysunek
Galeria
Dokumenty

Możliwość montażu w ścianach z bloczków gipsowych Multigips 80 mm i 100 mm – klasyfikacja do EIS 120.

Szybki montaż bez konieczności dodatkowego uszczelniania klapy w otworze – wersja CR120-1s

Bliski montaż do 4 klap 

Montaż

 

Montaż w ścianach oraz w oddaleniu od ścian:

 • z gazobetonu, bloków silikatowych, żelbetu o grubości min. 100 mm,

 • z bloczków gipsowych o grubości min. 70 mm*,

 • z płyt gipsowo-kartonowych typu A oraz F o grubości min. 100 mm,

Montaż w stropach o grubości min. 100 mm.

*Dozwolony montaż wyłącznie w ścianach

 

Klasyfikacja

 

EI 60/90/120 (ve ho i ↔ o) S (300/500 Pa) – szczegółowe informacje w aktualnej deklaracji właściwości użytkowych oraz DTR

 

Wymiary

 

Obudowa dostępna w wersjach o długości 345 lub 500 mm:

 
CR120, CR120-L500

 

 
CR120-1s, CR120-1s-L500

 

 

 

Budowa

 1. Obudowa z blachy stalowej ocynkowanej o klasie korozyjności C3
 2. Przegroda klapy
 3. Mechanizm sterujący
 4. Gumowy pierścień uszczelniający
 5. Uszczelka termopęczniejąca
 6. Podstawa dla bezpiecznika termo-elektrycznego
 7. Płytka ustalająca pozycję montażu
 8. Pierścień uszczelniający przegrodę
 9. Bezpiecznik termiczny
 10. Etykieta identyfikacyjna
DTR CR120

CR120 Deklaracja właściwości użytkowych

Klapy AERECO

Kompatybilne systemy wentylacji: