PL

CU-LT

Klapa przeciwpożarowa

Klapa przeciwpożarowa. Odtwarza odporność ogniową przegrody budowlanej, przez którą przechodzi kanał wentylacyjny.

Klapa przeciwpożarowa jest testowana w standardowych konstrukcjach mocujących (sztywna ściana/ podatna konstrukcja ścienna/strop) zgodnie z normą europejską EN 1366-2 przy ciśnieniu 500 Pa. Uzyskane wyniki są ważne dla podobnych konstrukcji mocujących o gęstości oraz wymiarach równych lub większych od konstrukcji mocujących użytych podczas testów.

Certyfikat zgodności CE z PN-EN15650:2010