PL

Kratki wyciągowe

BXC HIGRO®

Kratka higrosterowana do wentylacji mechanicznej lub hybrydowej.

Wielofunkcyjna higrosterowana kratka wyciągowa dla poprawy jakości powietrza i charakterystyki energetycznej.

BXC posiada wszelkie funkcje jakich można oczekiwać od kratki wyciągowej. Podczas instalacji, wielkość przepływu może być ustawiona w zależności od wymagań projektowych lub dyspozycyjnego podciśnienia : łatwa zmiana położenia stałej przepustnicy. Specjalny otwór umożliwia pomiar ciśnienia dyspozycyjnego i łatwe obliczenie wartości przepływu. Ilość usuwanego powietrza dostosowywana jest automatycznie od różnych funkcji (wilgotność względna, czujnik obecności, przełącznik). Otwarciu maksymalnemu kratki nie towarzyszy żaden dodatkowy hałas: silnik o nowej konstrukcji w kratakch z czujnikiem obecności i przełącznikiem. Jednoczęściowa kratka czołowa zapewnia jednolitą kolorystykę oraz umożliwia zmianę designu. Krtaki BXC mogą kontrolować intensywność wentylacji nie również na podstawie pomiarów poziomu stężenia CO2 lub VOC.