PL

Nota Prawna

Wszystkie dane osobowe Użytkownika zebrane/przechowywane na www.aereco.com.pl wykorzystywane są za zgodą osoby której dane dotyczą i/lub na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zebrane za pośrednictwem strony internetowej dane osobowe Użytkownika, w szczególności z formularza kontaktowego, Aereco wykorzystuje w celu realizacji działań marketingowych. Przetwarzane dane osobowe nie są przekazywane podmiotom trzecim za wyjątkiem koniecznym do realizacji działań marketingowych lub podmiotom prawnie do tego upoważnionym. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania oraz zaprzestania przetwarzania. W celu realizacji swoich praw prosimy o kontakt pod adresem: biuro@aereco.com.pl.