PL

Aktualności

AERECO aktualności - 6/03/2012

Forum Termomodernizacja 2012

Firma aereco, dostawca energooszczędnych systemów wentylacji dla budownictwa wielorodzinnego, wspierała tegoroczne Forum Termomodernizacja, które poświęcone zostało na prezentację instrumentów finansowania inwestycji na rzecz efektywności energetycznej.

“Forum Termomodernizacja 2012. Systemy wsparcia inwestycji efektywności energetycznej – Finanse – Prawo – Ryzyko”

Warszawa, 6.03.2012

Konferencja Forum Termomodernizacja jest najważniejszym corocznym wydarzeniem ZAE i skupia ekspertów zajmujących się na co dzień obsługą inwestycji energooszczędnych, często innowacyjnych. Forum jest miejscem spotkań grupy osób, zajmujących się, na co dzień wsparciem technicznym inwestycji energooszczędnych.

Tegoroczne spotkanie poświęcono zagadnieniom finansowania efektywności energetycznej, prawu i ryzyku wdrażania tych instrumentów. Zaproszeni specjaliści podzielili się swoją wiedzą na temat energooszczędności, przedstawiciele administracji przekazali najnowsze informacje dotyczące wdrażania RECASTU i Ustawy o efektywności energetycznej, zaś przedstawiciele NFOŚiGW opowiedzieli o planach wprowadzenia nowych instrumentów finansowania efektywności energetycznej. Debatowano nad problemem ryzyka związanego ze wzrostem cen energii i ryzyka niezaostrzania standardów energetycznych.

Forum podzielone zostało na trzy sesje:

Sesja I: Zagadnienia finansowe i prawne m.in. związane z wdrażaniem unijnych dyrektyw.
Sesja II: Ryzyko realizacji inwestycji efektywności energetycznej.
Sesja III: Unijne programy oraz wspieranie inwestycji efektywności energetycznej.

Zrzeszenie Audytorów Energetycznych jest pozarządową organizacją pożytku publicznego umożliwiającą wymianę doświadczeń między niezależnymi ekspertami wykonującymi audyty energetyczne i audyty technologiczne. www.zae.org.pl